กฎหมายระหว่างประเทศ (37)

Showing 1–24 of 37 results

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  International Law โดย ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร ฿ 400.00 ฿ 360.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  CHAPTER 1
  Nature of International Law
  CHAPTER 2
  Sources of International Law
  CHAPTER 3
  Subjects of International Law
  CHAPTER 4
  Relations between International Law and Domestic Law
  CHAPTER 5
  Jurisdiction of States
  CHAPTER 6
  Immunities from Jurisdiction of States
  CHAPTER 7
  Treaties
  CHAPTER 8
  Responsibility of States
  CHAPTER 9
  Settlement of International Disputes

  รายละเอียด

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
  รหัสสินค้า : 9786162699627
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 332 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน 2563

 • Sale!
  img-book
  Lecture Notes กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 โดย รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ ฿ 220.00 ฿ 198.00

  สารบาญ
  บทที่ 1 ข้อความเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ
  บทที่ 2 ที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ
  บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : 
  รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ
  รหัสสินค้า : 9786162699757
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 350 กรัม
  จำนวนหน้า : 258 หน้า
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 11 : มกราคม 2564

 • Sale!
  img-book
  Lecture Notes กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2 โดย รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ ฿ 320.00 ฿ 288.00

  สารบาญ
  ประกอบด้วยการอธิบายเรื่องต่อจากเล่ม 1 (บทที่ 1 – 3)
  บทที่ 4 ผู้ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศ
  บทที่ 5 รัฐ องค์ประกอบของรัฐ การรับรองรัฐ การรับรองของรัฐบาล
  บทที่ 6 ดุลอาณาของรัฐ
  บทที่ 7 ความรับผิดชอบของรัฐ
  บทที่ 8 สนธิสัญญา
  บทที่ 9 กฎหมายทะเล เขตแดนทางทะเลทั่วไป และการกำหนดเขตแดนทางทะเลของประเทศไทย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : 
  รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ
  รหัสสินค้า : 9786162699740 

  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 368 หน้า
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 12 : มกราคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายงบประมาณของต่างประเทศ : ข้อคิดและประสบการณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศฝรั่งเศส โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา แก้วละเอียด ฿ 320.00 ฿ 304.00

  บทนำ : แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดิน
  บทที่ 1: ระบบงบประมาณแผ่นดินและหลักกฎหมายงบประมาณของประเทศสหรัฐอเมริกา
  บทที่ 2 : บทวิเคราะห์ประสบการณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาต่อการพัฒนาระบบงบประมาณแผ่นดินและหลักกฎหมายงบประมาณของประเทศไทย
  บทที่ 3 : ระบบงบประมาณแผ่นดินและหลักกฎหมายงบประมาณของประเทศฝรั่งเศส
  บทที่ 4 :บทวิเคราะห์ประสบการณ์ของประเทศฝรั่งเศสต่อการพัฒนาระบบงบประมาณแผ่นดิน และหลักกฎหมายงบประมาณของประเทศไทย

  รหัสสินค้า : 9786168139189 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม

  จำนวนหน้า : 268
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : พฤศจิกายน 2560

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายระหว่างประเทศ โดย รองศาสตราจารย์จันตรี สินศุภฤกษ์ ฿ 420.00 ฿ 399.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – วิวัฒนาการและโครงสร้างของสังคมระหว่างประเทศกับกฎหมายระหว่างประเทศ
  – แหล่งกำเนิดหรือที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ
  – ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน
  – บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ
  – การได้มาซึ่งดินแดนของรัฐ
  – เขตอำนาจแห่งรัฐ
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์จันตรี  สินศุภฤกษ์
  รหัสสินค้า : 9789742037741
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 506
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : มกราคม  2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายระหว่างประเทศ โดย ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ ฿ 650.00 ฿ 585.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาคที่ 1 กฎหมายระหว่างประเทศและที่มาแห่งกฎหมาย
  • บทที่ 1 ความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศและการปรับใช้กฎหมาย
  • บทที่ 2 ที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ
  • บทที่ 3 กฎหมายสนธิสัญญา
  ภาคที่ 2 ผู้ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศและเขตอำนาจ
  • บทที่ 4 รัฐ : ผู้ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศ
  • บทที่ 5 เขตอำนาจของรัฐ
  • บทที่ 6 ปัจเจกชนและผู้ทรงสิทธิอื่นๆ ในกฎหมายระหว่างประเทศ
  ภาคที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • บทที่ 7 กฎหมายสำหรับความสัมพันธ์ปกติ 1 : กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
  • บทที่ 8 กฎหมายสำหรับความสัมพันธ์ปกติ 2 : ความรับผิดระหว่างประเทศ
  • บทที่ 9 กฎหมายสำหรับความสัมพันธ์ในลักษณะขัดแย้ง 1 : การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี
  • บทที่ 10 กฎหมายสำหรับความสัมพันธ์ในลักษณะขัดแย้ง 2 : กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการใช้กำลังทางทหารในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  ภาคที่ 4 กฎหมายที่ใช้บังคับกับอาณาบริเวณต่างๆ
  • บทที่ 11 กฎหมายทะเล
  • บทที่ 12 กฎหมายอากาศและอวกาศ ตลอดจนกฎหมายสำหรับอาณาบริเวณอื่นๆ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์  ถิระวัฒน์
  รหัสสินค้า :
  9786162698767
  รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 
  1,600 กรัม
  จำนวนหน้า :
  776
  ขนาด :
  18.5 x 26ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
  5 : มีนาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 โดย ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร ฿ 400.00 ฿ 360.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ, บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกฎหมายภายในของรัฐ, บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ, เขตอำนาจรัฐ, เขตอำนาจรัฐเหนือเขตทางทะเล, ความคุ้มกันจากเขตอำนาจรัฐ, สนธิสัญญา, การปฏิบัติต่อคนต่างด้าว, ความรับผิดของรัฐ, การสืบทอดของรัฐ, การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : 
  ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
  รหัสสินค้า : 9786162699580
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 444
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 15 : ตุลาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2 โดย ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร ฿ 470.00 ฿ 423.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  • ความคุ้มกันจากเขตอำนาจของรัฐ (Immunity from Jurisdiction)
  • สนธิสัญญา(Treaties)
  • การประติบัติต่อคนต่างด้าว (Treatment of Aliens)
  • ความรับผิดของรัฐ (Responsibility of States)
  • การสืบทอดของรัฐ (Succession of States)
  • การระงับขอพิพาทระว่างประเทศโดยสันติ (Peaceful Settlement of International Disputes)
  ❌❌สภาพปกหลังเป็นรอยขนแมว❌❌

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
  รหัสสินค้า : 9786162698668
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,100 กรัม
  จำนวนหน้า : 508
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 12 : กุมภาพันธ์ 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2 รัฐ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ เอกบุตร ฿ 170.00 ฿ 153.00

  1. บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพบุคคลระหว่างประเทศทางกฎหมาย, รัฐ, องค์ประกอบของรัฐ, การรับรองรัฐและการรับรองรัฐบาล, อำนาจอธิปไตยและเขตอำนาจรัฐ, รูปแบบของรัฐ การเกิด การเปลี่ยนแปลง และกากรสิ้นสุดของรัฐ, ความรับผิดของของรัฐ (State Responsibility)

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ เอกบุตร
  รหัสสินค้า : 9789742889272 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 360 กรัม
  จำนวนหน้า : 192
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : กุมภาพันธ์ 2554 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายระหว่างประเทศเล่ม 1 สนธิสัญญา โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ เอกบุตร ฿ 350.00 ฿ 315.00

  ข้อความเบื้องต้น : ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ, ความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศ, ลักษณะของสังคมระหว่างประเทศ, ลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ, บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ, บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกิดจากข้อตกลง, คำนิยาม “ข้อตกลงระหว่างประเทศ” กับ “สนธิสัญญา”, การแยกประเภทสนธิสัญญา, การทำสนธิสัญญา, กระบวนการต่าง ๆ ของการจัดทำสนธิสัญญา, การจัดทำสนธิสัญญาหลายฝ่าย, ความสมบูรณ์ของสนธิสัญญา, เงื่อนไขแห่งความสมบูรณ์ของสนธิสัญญา, กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ความยินยอม, สนธิสัญญาต้องไม่ขัดกับกฎหมายบังคับเด็ดขาด, ผลแห่งการเป็นโมฆะของสนธิสัญญา, การตีพิมพ์เผยแพร่และการลงทะเบียนสนธิสัญญา, การใช้การตีความและผลของสนธิสัญญา, ผลของสนธิสัญญาต่อกฎเกณฑ์แบบแผนทางกฎหมาย, การใช้สนธิสัญญากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมระหว่างประเทศ, การไม่ใช้และการสิ้นสุดของสนธิสัญญา…
  การแก้ไขในครั้งนี้ ผู้เขียนได้มุ่งเน้นไปที่ 2 เรื่องที่เป็นปัญหาถกเถียงกัน คือ เรื่องคำแถลงการณ์ร่วม (Joint Communique) กับเรื่องคดีปราสาทพระวิหาร ซึงมีแง่มุมทางกฎหมายมากมายที่น่าสนใจ

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ เอกบุตร
  รหัสสินค้า : 9789742887186 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 640 กรัม
  จำนวนหน้า : 368
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : ธันวาคม 2551 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น นาคสีหราช ฿ 340.00 ฿ 306.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 ความหมายและบทนิยามศัพท์ของวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
  บทที่ 2 หลักกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
  บทที่ 3 สถานะทางกฎหมายของคนต่างด้าวในประเทศไทย
  บทที่ 4 การขัดกันแห่งกฎหมาย
  บทที่ 5 การรับรองและการบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช
  รหัสสินค้า : 9786162699337
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 408
  ขนาด14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : กันยายน 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง โดย ศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร ฿ 220.00 ฿ 209.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ข้อความเบื้องต้น
  ภาค ๑ บ่อเกิดแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ
  ตอนที่ ๑
  สนธิสัญญา
  ภาคผนวก
  ตอนที่ ๒
  จารีตประเพณี
  ตอนที่ ๓
  หลักกฎหมายทั่วไป
  ภาค ๒ รัฐ

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786164880870
  ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 192 หน้า
  ขนาด : 26 x 18.5 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา เลื่อนฉวี ฿ 450.00 ฿ 427.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ
  บทที่ 2 รัฐ
  บทที่ 3 เขตอำนาจของรัฐ
  บทที่ 4 ดินแดนของรัฐและดินแดนนอกอาณาเขตของรัฐ
  บทที่ 5 องค์การระหว่างประเทศ
  บทที่ 6 องค์กรของรัฐในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  บทที่ 7 สนธิสัญญา
  บทที่ 8 การระงับกรณีพิพาทระหว่างรัฐโดยสันติวิธี
  บทที่ 9 กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง
  : รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา เลื่อนฉวี

  รหัสสินค้า : 9789742037383
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 850 กรัม
  จำนวนหน้า : 510
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤษภาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายรับขนของทางอากาศ โดย ฿ 370.00 ฿ 351.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  1.บททั่วไป
  2.ระบบอนุสัญญาวอร์ซอ (warsaw-system Conventions)
  3.อนุสัญญาว่าด้วยการทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งกฎเกณฑ์บางประการที่เกี่ยวกับการรับขนของทางอากาศระหว่างประเทศ ค.ศ.1999 ฯ
  4.กฎหมายไทยก่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติการรับขนของทางอากาศระหว่างประเทศพ.ศ.2558
  5.พระราชบัญญัติการรับขนของทางอากาศระหว่างประเทศพ.ศ.2558
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศ. ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
  รหัสสินค้า : 9786168139059
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 326
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ กันยายน 2560

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายรับขนทางถนนระหว่างประเทศ โดย ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร ฿ 400.00 ฿ 380.00

  สารบาญ
  *กฎหมายรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ
  *กฎหมายรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร
  รหัสสินค้า9786164881082
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า396
  ขนาด18.5 x 26
  พิมพ์ครั้งที่ 2  : สิงหาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ โดย อาจารย์นฤมล ฐานิสโร ฿ 130.00 ฿ 117.00

  🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
  ⭐️บทที่ 1 ข้อความคิดทั่วไปว่าด้วยสัญชาติ
  ⭐️บทที่ 2 การได้สัญชาติ
  ⭐️บทที่ 3 การเสียสัญชาติ
  ⭐️บทที่ 4 การกลับคืนสู่สัญชาติ
  ⭐️บทที่ 5 คนไทยพลัดถิ่น

  🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง
  นฤมล ฐานิสโร
  ⭐️รหัสสินค้า9786165810500
  ⭐️รูปแบบปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก300 กรัม

  ⭐️จำนวนหน้า140 หน้า
  ⭐️ขนาด14.5 x 21 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 3 : สิงหาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฏหมายระหว่างประเทศกับการเมืองระหว่างประเทศ โดย รองศาสตราจารย์จันตรี สินศุภฤกษ์ ฿ 150.00 ฿ 135.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1  สังคมมนุษย์กับกฏหมายและการเมือง
  บทที่ 2 สังคมระหว่างประเทศ
  บทที่ 3 ทฤษฎีหรือแนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  บทที่ 4 การดำเนินการทางการเมืองระหว่างประเทศ
  บทที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างกับการเมืองระหว่างประเทศ
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันตรี สินศุภฤกษ์
  รหัสสินค้า : 9789742881290
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า :200
  ขนาด : 14.5×21 
  พิมพ์ครั้งที่  :   พฤศจิกายน  
  2547

 • Sale!
  img-book
  กรณีพิพาททะเลจีนใต้ โดย รองศาสตราจารย์จันตรี สินศุภฤกษ์ ฿ 190.00 ฿ 180.50

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 บทนำ
  บทที่ 2 ข้อเท็จจริงในทางภูมิศาสตร์และการกล่าวอ้างสิทธิของรัฐต่างๆ  ในทะเลจีนใต้
  และความสำคัญของทะเลจีนใต้ และภูมิหลังความเป็นมาของคำชี้ขาดของศาลอนุญาโตตุลาการในคดีทะเลจีนใต้
  บทที่ 3 คำชี้ขาดของศาลอนุญาโตตุลาการในคดีทะเลจีนใต้ : เขตอำนาจศาลและการยอมรับพิจารณาคดี
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ จันตรี สินศุภฤกษ์
  รหัสสินค้า : 9789742037116
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 350 กรัม
  จำนวนหน้า : 178
  ขนาด : 18.5×26
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2561

 • Sale!
  img-book
  การมีผลบังคับใช้ของสนธิสัญญาตามกฎหมายเยอรมัน โดย ดร.ชาติชาย เชษฐสุมน ฿ 85.00 ฿ 76.50

  การทำสนธิสัญญา องค์กรที่มีอำนาจในการทำสนธิสัญญา กระบวนการในการทำสนธิสัญญา, การทำให้สนธิสัญญามีผลบังคับใช้ภายในประเทศ ทฤษฎีการรับสนธิสัญญา การรับสนธิสัญญาเข้าเป็นกฎหมายภายใน การมีผลบังคับใช้ของสนธิสัญญาภายในประเทศ ปัญหาการรับสนธิสัญญาเข้าเป็นกฎหมายภายใน, การบังคับใช้สนธิสัญญาในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน การบังคับใช้สนธิสัญญาโดยฝ่ายบริหาร การบังคับใช้สนธิสัญญาโดยศาล ปัญหาการบังคับใช้สนธิสัญญาภายในประเทศ

  ชื่อผู้แต่ง : ดร.ชาติชาย เชษฐสุมน
  รหัสสินค้า : 9789742889852 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 140 กรัม
  จำนวนหน้า : 112
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2554

 • Sale!
  img-book
  การระงับข้อพิพาททางสัญญาธุรกิจระหว่างประเทศ โดย ดร.เขมจุฑา สุวรรณจินดา ฿ 240.00 ฿ 216.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 ลักษณะของการระงับข้อพิพาท
  บทที่ 2 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
  บทที่ 3 ศาล
  บทที่ 4 อนุญาโตตุลาการ
  บทที่ 5 กฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญา
  บทที่ 6 การเลือกวิธีการระงับข้อพิพาท
  ภาคผนวก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ดร. เขมจุฑา สุวรรณจินดา
  รหัสสินค้า : 9786162699146
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 236
  ขนาด : 18.5×26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสหรัฐอเมริกา โดย รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา (บรรณาธิการ) ฿ 180.00 ฿ 162.00

  หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อประโยชน์สำหรับผู้อ่านในกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่มสำคัญ คือ (1) เพื่อเตรียมตัวไปเรียนต่อปริญญาโททางด้านกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (2) เพื่อเป็นแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์ที่ต้องเปรียบเทียบกฎหมาย (3) เพื่อนักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้เข้าใจกฎหมายและใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาได้อย่างปลอดภัย (4) เพื่อนักธุรกิจชาวไทยที่ติดต่อกับสหรัฐอเมริกาจะได้ศึกษาข้อกฎหมายการค้าและที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และ (5) เพื่อบุคคลทั่วไปจะได้เห็นภาพรวมของกฎหมายอเมริกา

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา
  รหัสสินค้า : 9789742889128 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  จำนวนหน้า : 200
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  น้ำหนัก : 400
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน 2553 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 • Sale!
  img-book
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายจีน โดย ฿ 150.00 ฿ 135.00

  บทนำ : บริบทการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีน, ความมุ่งหมายในการศึกษากฎหมายจีน บทที่2 : ประวัติศาสตร์กฎหมายของจีนในยุคราชวงศ์ บทที่3 : ประวัติศาสตร์กฎหมายของจีนในยุคสมัยใหม่ บทที่4 : พรรคคอมมิวนิสต์จีน และระบบกฎหมาย บทที่5 : รัฐธรรมนูญ และโครงสร้างรัฐ บทที่6 : ที่มาของกฎหมายในระบบกฎหมายจีน บทที่7 : ศาลประชาชนและสำนักงานอัยการประชาชน บทที่8 : วิชาชีพทนายความและการเรียนการสอนนิติศาสตร์ในจีน ฯลฯ

 • Sale!
  img-book
  คำบรรยายเบื้องต้นกฎหมายองค์การระหว่างประเทศ โดย ฿ 220.00 ฿ 209.00

  บทที่ 1  ประวัติองค์การระหว่างประเทศ
  บทที่ 2  ข้อความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ
  บทที่ 3  การจัดองค์กรและการดำเนินงานขององค์กร
  บทที่ 4  การเป็นสมาชิกและสิ้นสุดสมาชิกภาพขององค์การระหว่างประเทศ
  บทที่ 5  หลักการลงคะแนนเสียงของรัฐสมาชิกและข้อมติของค์การระหว่างประเทศ
  บทที่ 6  งบประมาณขององค์การระหว่างประเทศ
  บทที่ 7  เอกสิทธิ์และความคุ้มกันขององค์การระหว่างประเทศ
  บทที่ 8 ความสัมพันธ์ทางการฑูตกับองค์การระหว่างประเทศ
  บทที่ 9 ความรับผิดชอบขององค์การระหว่างประเทศ
  บทที่ 10 การระงับข้อพิพาท
  บทที่ 11 กลไกการบังคับให้เป็นไปตามคำตัดสินหรือคำแนะนำ
  บทที่ 12 บทเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ
  บทที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมติกับบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ
  บทที่ 14 บทบาทความสำคัญขององค์การระหว่างประเทศแบบเอกชน (NGOs)
  บทที่ 15 ประชาคมอาเซียน

  รหัสสินค้า9786168139134
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช 

  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก400 กรัม

  จำนวนหน้า176
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1มกราคม 2561

 • Sale!
  img-book
  คำพิพากษาของศาลในกลุ่มประเทศอาเซียน จะมีผลในอีกประเทศหนึ่งหรือไม่? โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์ ฿ 150.00 ฿ 135.00

  บทที่ 1 ข้อความคิดพื้นฐาน ว่าด้วยการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ
  บทที่ 2 สถานะของเรื่องการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
  บทที่ 3 หลักเกณฑ์การรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน
  บทที่ 4 ข้อพิจารณาบางประการต่อการจัดทำอนุสัญญาว่าด้วยการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน
  บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ