กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (6)

แสดง 6 รายการ

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  กฎหมายสิ่งแวดล้อม โดย ศาสตราจารย์ ดร. อำนาจ วงศ์บัณฑิต ฿ 600.00 ฿ 540.00

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต
  รหัสสินค้า : 9786162698132
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,300 กรัม
  จำนวนหน้า : 680
  ขนาด 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : สิงหาคม 2562

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล

  กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดย ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร ฿ 500.00 ฿ 450.00

  แนวความคิดและหลักการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อม ภาวะมลพิษจากแหล่งบนบก ภาวะมลพิษจากกิจกรรมพื้นดินท้องทะเลภายใต้เขตอำนาจแห่งชาติ ภาวะมลพิษจากกิจกรรมบริเวณพื้นที่ ภาวะมลพิษจากการทิ้งเท ภาวะมลพิษจากเรือ เขตอำนาจของรัฐในการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล ความรับผิดของรัฐสำหรับการฝ่าฝืนพันธกรณีระหว่างประเทศในการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลและการระงับข้อพิพาท

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
  รหัสสินค้า : 9786162695759 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 500
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : มิถุนายน 2560

  กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

  กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ ฿ 480.00 ฿ 432.00

  บทที่ 1 บททั่วไป
  บทที่ 2 สิทธิและหน้าที่ของประชาชนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  บทที่ 3 องค์กรเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  บทที่ 4 นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  บทที่ 5 การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
  บทที่ 6 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  บทที่ 7 การควบคุมมลพิษ
  บทที่ 8 มลพิษทางอากาศ
  ทบที่ 9 มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
  บทที่ 10 มลพิษทางน้ำ
  บทที่ 11 มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  บทที่ 12 มลพิษอื่นและของเสียอันตราย
  บทที่ 13 มาตรการสนับสนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  บทที่ 14 การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
  รหัสสินค้า : 9786162696886 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1100 กรัม
  จำนวนหน้า : 544
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 5 : มิถุนายน 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

  กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

 • Sale!
  img-book

  การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากภาวะมลพิษจากแหล่งบนบก

  การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากภาวะมลพิษจากแหล่งบนบก โดย ดร.เขมจุฑา สุวรรณจินดา ฿ 370.00 ฿ 333.00

  หนังสือการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากภาวะมลพิษจากแหล่งบนบกเล่มนี้ ผู้เขียนตั้งใจที่จะวิเคราะห์เจาะลึกปัญหาภาวะมลพิษจากแหล่งบนบกที่ส่งผลกระทบสูงสุดต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล เมื่อเปรียบเทียบกับภาวะมลพิษจากแหล่งอื่นๆ เช่น จากเรือ จากการทิ้งเท และกิจกรรมบนพื้นและใต้พื้นทะเล เป็นต้น

  ชื่อผู้แต่ง : ดร.เขมจุฑา สุวรรณจินดา
  รหัสสินค้า : 9786162693496 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 372
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2558

   

   

  การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากภาวะมลพิษจากแหล่งบนบก

 • Sale!
  img-book

  การจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม กับปัญหาระบบความยุติธรรมไทย

  การจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม กับปัญหาระบบความยุติธรรมไทย โดย กฤษณะ ช่างกล่อม ฿ 120.00 ฿ 108.00

  บทที่ 1 ความทั่วไป : ปฐมบทแห่งความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม, บทที่ 2 สภาพการณ์และประเด็นปัญหา, บทที่ 3 เปรียบเทียบรูปแบบ (Model) ของศาลสิ่งแวดล้อมทั่วโลก 3.1 หลักการเบื้องต้นในการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ 3.2 รูปแบบไทร์บูนัล 3.3 รูปแบบความยุติธรรมแฝง 3.4 รูปแบบออสทราลาเชียน 3.5 รูปแบบของกลุ่มนอร์ดิค (ศาลสิ่งแวดล้อมสวีเดน, ฟินแลนด์) 3.6 รูปแบบของเอเชีย (อินเดีย, ฟิลิปปินส์) 3.7 รูปแบบคลาสสิก (เยอรมนี, ฝรั่งเศส), บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

  ชื่อผู้แต่ง : กฤษณะ ช่างกล่อม
  รหัสสินค้า : 9786162691416 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 260 กรัม
  จำนวนหน้า : 132
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2556

   

   

  การจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม กับปัญหาระบบความยุติธรรมไทย

 • Sale!
  img-book

  ภาวะมลพิษทางทะเลจากเรือ

  ภาวะมลพิษทางทะเลจากเรือ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช ฿ 300.00 ฿ 270.00

  บทที่ 1 ความสำคัญของเรือและภาวะมลพิษจากเรือ
  บทที่ 2 ภาวะมลพิษจาการทิ้งเท
  บทที่ 3 ภาวะมลพิษจากการปฏิบัติการของเรือ
  บทที่ 4 ภาวะมลพิษจากอุบัติการณ์ของการเดินเรือ
  บทที่ 5 มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายของรัฐเกี่ยวกับภาวะมลพิษทางเรือ
  บทที่ 6 ความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากภาวะมลพิษทางทะเลจากเรือ

  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช
  รหัสสินค้า : 9786162696756 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 308
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 2561

  ภาวะมลพิษทางทะเลจากเรือ