Skip to content Skip to footer

โลเร็ม.อิน.ไทย — เกิดจากการที่เรามักใช้ lorem ในการ “วางแทน” เนื้อหาเวลาออกแบบ เพื่อให้คนที่ดูแบบ “สนใจตัวแบบ” มากกว่าจะอ่านข้อความ

เราพบว่าหลายๆ ครั้งงานออกแบบที่เราใส่ lorem นั้น “สวย” กับภาษาอังกฤษ ทำให้ไม่ได้ปรับแต่งให้เหมาะกับภาษาไทยดีพอ การแสดงผลภาษาไทยจึงไม่สวยเท่าภาษาอังกฤษ

เราเฝ้ารอให้มีคนสร้างโลเร็มสำหรับภาษาไทยบ้าง ผ่านไปหลายปีก็ยังไม่มีที่ถูกใจ เราจึงตัดสินใจสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้ใช้งานเอง