• img-book

    ศาสตราจารย์พิเศษ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

Sale!
ISBN: 9789742037482
รหัสสินค้า: 9789742037482 หมวดหมู่: ,

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

บทคัดย่อ/สารบาญ
กฎหมายแพ่งลักษณะบุคคล
หมวด 1 บุคคลธรรมดา
ส่วนที่ 1 สภาพบุคคล
ส่วนที่ 2 ความสามารถ
ส่วนที่ 3 ภูมิลำเนา
ส่วนที่ 4 สาบสูญ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
รหัสสินค้า : 9789742037482
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
จำนวนหน้า : 384
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 7 : พฤษภาคม 2562

฿ 360.00 ฿ 342.00

มีสินค้าอยู่ 1

จำนวน:
หนังสือโดยศาสตราจารย์พิเศษ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
กฎหมายแพ่งลักษณะบุคคล
หมวด 1 บุคคลธรรมดา
ส่วนที่ 1 สภาพบุคคล
ส่วนที่ 2 ความสามารถ
ส่วนที่ 3 ภูมิลำเนา
ส่วนที่ 4 สาบสูญ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
รหัสสินค้า : 9789742037482
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
จำนวนหน้า : 384
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 7 : พฤษภาคม 2562

“คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล”

There are no reviews yet.