Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ทรัพย์

฿ 261.25

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 700 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

สมจิตร์ ทองศรี

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 ความหมายของทรัพย์และทรัพย์สิน
บทที่ 2 ประเภทของทรัพย์สิน
บทที่ 3 ส่วนควบ อุปกรณ์ และดอกผล
บทที่ 4 การได้มาซึ่งทรัพย์สิทธิ
บทที่ 5 ทรัพย์สินของแผ่นดิน
บทที่ 6 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
บทที่ 7 แดนกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์
บทที่ 8 กรรมสิทธิ์รวม
บทที่ 9 ครอบครอง
บทที่ 10 ทรัพย์สิทธิชนิดอื่น
รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : สมจิตร์ ทองศรี
รหัสสินค้า : 9786164040755
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 700  กรัม
จำนวนหน้า : 342
ขนาด : 18.5 x 26  ซ.ม.
พิมพ์ครั้งที่ 4 : มีนาคม  2563