Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

฿ 342.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 900 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณศรีราชา วงศารยางกูร

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
⭐️บทที่ 1
ความหมายและประเภทของทรัพย์สิน
⭐️บทที่ 2
ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพย์
⭐️บทที่ 3
ทรัพย์สินของแผ่นดิน
⭐️บทที่ 4
ทรัพยสิทธิ
⭐️บทที่ 5
การแสดงออกซึ่งการทรงทรัพย์สิทธิ
⭐️บทที่ 6
กรรมสิทธิ์
⭐️บทที่ 7
การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
⭐️บทที่ 8
การใช้กรรมสิทธิ์
⭐️บทที่ 9
กรรมสิทธิ์รวม
⭐️บทที่ 10
ครอบครอง
ฯลฯ
📌เพิ่มเติมบทที่ 17 ทรัพย์อิงสิทธิ

รายละเอียด
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810050
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์เกียรติคุณศรีราชา วงศารยางกูร

⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 900 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 420 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 8 : เมษายน 2564