Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม2

฿ 342.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1300 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบาญ
⭐️ภาค 4 การฟ้องและการดำเนินคดี
📌ลักษณะ 1 การฟ้องคดีอาญา การดำ เนินคดีอาญาโดยทั่วไป และการดำเนินคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
📌ลักษณะ 2 กระบวนการดำเนินคดีอาญาศาลแขวงและคดีอาญาเด็กและเยาวชน
📌ลักษณะ 3 การอุทธรณ์ การฎีกา และการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่
📌ลักษณะ 4 การบังคับคดีอาญา ค่าธรรมเนียม การอภัยโทษ การเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและการลดโทษ
⭐️ภาค 5 การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง : 
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810128
⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
⭐️น้ำหนัก : 1,300 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 400 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 10 : พฤษภาคม 2564