Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายปกครอง

฿ 414.00

กฎหมายปกครอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1000 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786162696015 หมวดหมู่: , Product ID: 2716

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง การแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน พัฒนาการของกฎหมายปกครอง หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง, การจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครองที่เป็นระบบ การจัดระเบียบบริหารราชการ การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค วิวัฒนาการของการปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ, การดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง ความทั่วไป : ประเภทของกิจกรรมของฝ่ายปกครอง ฯลฯ

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
รหัสสินค้า : 9786162696015 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1000 กรัม
จำนวนหน้า : 558
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 5 : กรกฎาคม 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)