Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

๓๑ หนทางสู่ความสำเร็จ จากหนังสือท่าน พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ ที่ข้าพเจ้าใช้ในการดำเนินการชีวิต

Original price was: ฿ 220.00.Current price is: ฿ 209.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 210 กรัม
ขนาด 20.8 × 14.8 เซนติเมตร
ผู้เรียบเรียง

วารินทร์ สารสินพิทักษ์

รหัสสินค้า

9786166039399

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

140

พิมพ์ครั้งที่

1 : 2566

มีสินค้าอยู่ 13

คำอธิบาย

🍡 ผู้เรียบเรียง: วารินทร์ สารสินพิทักษ์
🍡 รหัสสินค้า: 9786166039399

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
คำนำ
ประวัติท่านพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
บทที่ ๑
ลักษณะของบุคคลที่ทำงานเก่ง
บทที่ ๒
กำลังของมนุษย์
บทที่ ๓
การทำงานเร็ว
บทที่ ๔
ความสามารถ
บทที่ ๕
ความไหวพริบ
บทที่ ๖
ความรู้จักนิสัยคน
บทที่ ๗
การสร้างอนาคต
บทที่ ๘
การตกลงใจแน่นอน
บทที่ ๙
การรู้จักค่าของเวลา
บทที่ ๑๐
ความพากเพียร
บทที่ ๑๑
การดำเนินในทางที่ถูก
บทที่ ๑๒
ความไม่ประมาท
บทที่ ๑๓
ความสมองดี
บทที่ ๑๔
ความรู้
บทที่ ๑๕
สัมปชัญญะ
บทที่ ๑๖
ความสังเกต
บทที่ ๑๗
สมาธิ
บทที่ ๑๘
มโนคติ
บทที่ ๑๙
ความจำ
บทที่ ๒๐
การคิดหาเหตุผลให้ถูกทาง
บทที่ ๒๑
ความวินิจฉัยถูกต้อง
บทที่ ๒๒
การตัดสินใจ
บทที่ ๒๓
ความไหวพริบ
บทที่ ๒๔
การเถียง
บทที่ ๒๕
ความฉลาด
บทที่ ๒๖
การแนะนำตนเอง
บทที่ ๒๗
ความชนะตนเอง
บทที่ ๒๘
กำลังกาย กำลังความคิด กำลังใจ
บทที่ ๒๙
ความราบเรียบของดวงจิต
บทที่ ๓๐
ความโกรธ
บทที่ ๓๑
การสำรวจตัวเอง