Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

โทษทางปกครอง : กฎหมายเปรียบเทียบ

฿ 288.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 800 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศ.พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

รหัสสินค้า: 9786162699771 หมวดหมู่: , , Product ID: 41339

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและสภาพบังคับทางกฎหมาย
บทที่ 2 วิวัฒนาการของการมีโทษทางปกครองในเชิงกฎหมายเปรียบเทียบ
บทที่ 3 การพัฒนาเกณฑ์การแบ่งแยกระหว่างความผิดทางอาญาและความผิดทางปกครองและการนำโทษทางปกครองมาแทนโทษอาญาในเชิงกฎหมายเปรียบเทียบ
บทที่ 4 โทษทางปกครองในระบบกฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
บทที่ 5 โทษทางปกครองในระบบกฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศส
บทที่ 6 การนำโทษทางปกครองมาใช้ในระบบกฎหมายไทย
ภาคผนวก ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. …. ที่จัดทำโดยคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย (ฉบับที่ลงเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชน)

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
รหัสสินค้า : 9786162699771
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
จำนวนหน้า : 356
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2564