Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

แรงงานสัมพันธ์: หลักการ กฎหมาย และการบริหาร

฿ 198.00

แรงงานสัมพันธ์: หลักการ กฎหมาย และการบริหาร

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 340 g
ขนาด 14.5 × 21 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เสนอหลักการ แนวปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพื่อปรับเปลี่ยนความเป็น ปฏิปักษ์ ไปเป็น ปฏิการะ อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จและสันติสุขในกิจการของนายจ้างและชีวิตของลูกจ้างทั้งมวล อันประกอบด้วยเรื่องบทบาทของฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และรัฐ, แรงงานสัมพันธ์พื้นฐาน, การใช้มาตรการทางวินัยต่อลูกจ้าง, การระงับข้อขัดแย้งภายในสถานประกอบกิจการ, สหภาพแรงงาน, การร่วมเจรจาต่อรอง เป็นต้น

รายละเอียด

รหัสสินค้า9786162696312
ชื่อผู้แต่งศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ

รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก340 กรัม
จำนวนหน้า280
ขนาด14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 15 : ตุลาคม 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)