Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

แบบฟอร์มงานบุคคล สำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล (ไทย – อังกฤษ)

฿ 228.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 350 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

วิบูลย์ พลพบู

รหัสสินค้า

9786163022608

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

152

พิมพ์ครั้งที่

3 : พฤศจิกายน 2565

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786163022608 หมวดหมู่: , , Product ID: 72129

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍮 ผู้เขียน: วิบูลย์ พลพบู
🍮 รหัสสินค้า: 9786163022608

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
🥑 หมวดงาน : การสรรหาและการว่าจ้าง (Recruitment and Employment)
แบบฟอร์มที่ 1 :
ใบสมัครงาน
แบบฟอร์มที่ 2 :
ใบสมัครงานสำหรับผู้บังคับบัญชา
แบบฟอร์มที่ 3 :
ใบขอกำลังคน
แบบฟอร์มที่ 4 :
ใบพรรณนางาน
แบบฟอร์มที่ 5 :
ใบพรรณนาตำแหน่งงาน
แบบฟอร์มที่ 6 :
ใบประเมินผลการสัมภาษณ์
แบบฟอร์มที่ 7 :
ใบแจ้งผลการสัมภาษณ์
แบบฟอร์มที่ 8 :
จดหมายจ้างงาน
แบบฟอร์มที่ 9 :
สัญญาจ้างงาน
🥑 หมวดงาน : พนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations)
แบบฟอร์มที่ 10 :
ใบคำขอหนังสือรับรองพนักงาน
แบบฟอร์มที่ 11 :
ใบรับรองการเป็นพนักงาน
แบบฟอร์มที่ 12 :
บันทึกการลา
แบบฟอร์มที่ 13 :
ใบวินิจฉัยผู้ป่วยจากคลินิกภายใน
แบบฟอร์มที่ 14 :
บันทึกการสอบสวนความผิด
แบบฟอร์มที่ 15 :
หนังสือเตือน
แบบฟอร์มที่ 16 :
ใบลาออก
แบบฟอร์มที่ 17 :
ใบสัมภาษณ์การลาออก
แบบฟอร์มที่ 18 :
หนังสือเลิกจ้างกรณีไม่พ้นทดลองงาน
แบบฟอร์มที่ 19 :
หนังสือเลิกจ้างกรณีลดกำลังคน
🥑 หมวดงาน : การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development)
แบบฟอร์มที่ 20 :
ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน (พนักงานระดับต้น)
แบบฟอร์มที่ 21 :
ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน (หัวหน้างาน)
แบบฟอร์มที่ 22 :
ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระดับบริหาร)
แบบฟอร์มที่ 23 :
แบบประเมินพนักงานดาวเด่น
แบบฟอร์มที่ 24 :
แบบประเมินโอกาสเลื่อนตำแหน่ง
แบบฟอร์มที่ 25 :
ใบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลพนักงาน
แบบฟอร์มที่ 26 :
จดหมายแจ้งการเลื่อนตำแหน่ง
แบบฟอร์มที่ 27 :
ข้อมูลพนักงานเพื่อการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
แบบฟอร์มที่ 28 :
หนังแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์
🥑 หมวดงาน : การบริหารเงินเดือน (Salary Administration or Compensation and Benefits)
แบบฟอร์มที่ 29 :
แบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม
แบบฟอร์มที่ 30 :
แบบควบคุมค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม
แบบฟอร์มที่ 31 :
ใบขออนุมัติงบประมาณการฝึกอบรมภายใน
แบบฟอร์มที่ 32 :
ใบขออนุมัติการฝึกอบรมภายนอก
แบบฟอร์มที่ 33 :
ใบประเมินผลการฝึกอบรม
แบบฟอร์มที่ 34 :
ใบติดตามผลการฝึกอบรม
แบบฟอร์มที่ 35 :
การวางแผนความเติบโตในอาชีพของบุคลากรศักยภาพสูง
แบบฟอร์มที่ 36 :
การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญ
บทความส่งท้าย : คนในแง่ทรัพยากรมนุษย์