Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) กับการจัดโครงสร้างสถาบันการเมือง

Original price was: ฿ 200.00.Current price is: ฿ 180.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

คำอธิบาย

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1
ข้อความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างสถาบันการเมือง
บทที่ 2 รูปแบบของรัฐบาล (Form of Government)
บทที่ 3 
ระบบการเมืองแบบเสรีประชาธิปไตย
บทที่ 4
การจัดโครงสร้างและสถาบันทางการเมืองในเอเชีย
บทที่ 5
การเมืองการปกครองไทยกับรัฐธรรมนูญ
บทที่ 6
แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมกับรัฐธรรมนูญไทยของศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
บทที่ 7 แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมกับการจัดโครงสร้างสถาบันทางการเมืองไทยในอนาคต

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
รหัสสินค้า : 9786162698989
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 236
ขนาด : 18.5×26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2563