Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

แนวความคิดและหลักกฎหมายว่าด้วย หมายเรียก หมายอาญา จับ ค้น ควบคุม ขัง จำคุก และปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย

฿ 361.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 740 กรัม
ขนาด 26 × 18.7 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล

รหัสสินค้า

9789742038502

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

412

พิมพ์ครั้งที่

1 : พฤศจิกายน 2564

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9789742038502 หมวดหมู่: , Product ID: 58704

รายละเอียดเพิ่มเติม

📍 ผู้เขียน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล
📍 รหัสสินค้า: 9789742038502

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
📌 ส่วนที่หนึ่ง แนวความคิดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
บทที่ 1
แนวความคิดว่าด้วยอำนาจรัฐเกี่ยวกับจับ ค้น ขัง หรือปล่อยกับสิทธิเสรีภาพของปวงชน
📌 ส่วนที่สอง หลักกฎหมายว่าด้วยหมายเรียก หมายอาญา
บทที่ 2
หมายเรียก
บทที่ 3
หลักกฎหมายพื้นฐานว่าด้วยหมายอาญา
บทที่ 4
หมายจับ
บทที่ 5
หมายค้น
บทที่ 6
หมายขัง จำคุก ปล่อย
📌 ส่วนที่สาม จับ ค้น ควบคุม ขัง จำคุก และปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย
บทที่ 7
จับ
บทที่ 8
ค้น
บทที่ 9
ควบคุม ขัง จำคุก
บทที่ 10
การปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย
บรรณานุกรม

เกี่ยวกับผู้เขียน