Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

เทคนิคเบื้องต้นสำหรับทนายความ

Original price was: ฿ 240.00.Current price is: ฿ 228.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 530 กรัม
ขนาด 26 × 18.6 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง

รหัสสินค้า

9786168314203

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

264

พิมพ์ครั้งที่

2 : มกราคม 2567

มีสินค้าอยู่ 2

รหัสสินค้า: 9786168314203 หมวดหมู่: , Product ID: 83594

คำอธิบาย

🍭ผู้เขียน: ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
🍭รหัสสินค้า: 9786168314203

 

สารบัญ
🍡บทที่ ๑ บททั่วไป
ความสำคัญของทนายความ
ภาพพจน์ของทนายความ
คุณลักษณะที่ทนายความพึงมี
🍡บทที่ ๒ เทคนิคทั่วไป
ข้อความเบื้องต้น

เทคนิคทั่วไปของทนายความ
๑. การครองตน
๒. การได้มาซึ่งลูกความ
๓. การรับคดี
๔. การสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
๕. การเรียกค่าว่าความ
🍡บทที่ ๓ เทคนิคเกี่ยวกับคดีในชั้นก่อนการพิจารณา
ข้อความเบื้องต้น
การตรวจสอบข้อเท็จจริง

การเตรียมการด้านพยานหลักฐาน
การกำหนดแนวทางการดำเนินคดี
คำฟ้องคดีแพ่ง
คำให้การในคดีแพ่ง
คำฟ้องคดีอาญา
๑. ผู้มีอำนาจฟ้อง
๒. การดำเนินการบางประการก่อนฟ้องคดี
๓. การบรรยายฟ้อง
คำให้การในคดีอาญา
การยื่นฟ้อง
การส่งหมาย
การรับคำให้การของจำเลยหรือการสั่งให้จำเลยขาดนัดยืนคำให้การ
🍡บทที่ ๔ เทคนิคในชั้นพิจารณา
ข้อความเบื้องต้น
หลักทั่วไปที่ควรคำนึงในชั้นพิจารณา
– ชั้นชี้สองสถาน
บัญชีระบุพยาน
การเรียกพยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวัตถุ
การนำสืบ
๑. การเตรียมการก่อนการนำสืบ
๒. ขั้นดำเนินการสืบพยาน
๓. ขั้นหลังการสืบพยาน
การถามความ
การขออนุญาตเลื่อนคดี
การแถลงการณ์ปิดคดี
กรณีอื่นๆ
🍡บทที่ ๕ คุณธรรมแห่งวิชาชีพและมรรยาททนายความ
ข้อความเบื้องต้น
คุณธรรมแห่งวิชาชีพ
มรรยาททนายความ
🍡ภาคผนวก
ฎีกาอุทาหรณ์

การเขียนคำร้อง คำขอ คำแถลง