Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์

฿ 306.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 700 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา, อนุวัฒน์ บุญนันท์

รหัสสินค้า

9786165813303

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

348 หน้า

พิมพ์ครั้งที่

13 : ธันวาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ชื่อผู้แต่ง : พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา, อนุวัฒน์ บุญนันท์
📝รหัสสินค้า : 9786165813303

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
⭐️ ภาค 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

▪บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

⭐️ ภาค 2 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
▪บทที่ 2 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

▪บทที่ 3 กฎหมายลักษณะบุคคล
▪บทที่ 4 กฎหมายลักษณะนิติกรรม
▪บทที่ 5 กฎหมายลักษณะหนี้
▪บทที่ 6 กฎหมายลักษณะเอกเทศสัญญา
▪บทที่ 7 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน
▪บทที่ 8 กฎหมายลักษณะครอบครัว
▪บทที่ 9 กฎหมายลักษณะมรดก
⭐️ ภาค 3 กฎหมายอาญา
▪บทที่ 10 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป

▪บทที่ 11 กฎหมายอาญาภาคความผิด
⭐️ ภาค 4 กฎหมายมหาชน
▪บทที่ 12 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
▪บทที่ 13 กฎหมายปกครอง
⭐️ ภาค 5 กฎหมายพิเศษ
▪บทที่ 14 กฎหมายระหว่างประเทศ
▪บทที่ 15 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
▪บทที่ 16 กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
⭐️ภาค 6 แบบฝึกหัดและเฉลย
▪บทที่ 17 แบบฝึกหัด
▪บทที่ 18 เฉลยแบบฝึกหัด
📌 การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 13 : ปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่, เพิ่มเนื้อหาเรื่องความผิดฐานทำให้แท้งลูกในบทที่ 11, แก้ไขคำผิด