Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

อิทธิพลของฝรั่งเศสในการปฎิรูปกฎหมายไทย

฿ 148.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 250 กรัม
ขนาด 21 × 14 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
อิทธิพลของฝรั่งเศสในการปฏิรูปกฎหมายไทยนั้น เริ่มต้นมาจากสมัยที่ฝรั่งเศสได้เข้ามาล่าอาณานิคมในภูมิภาคนี้ การที่ประเทศฝรั่งเศสได้พยายามที่จะเข้ามามีอิทธิพลในประเทศไทยนั้น ได้มีส่วนทำให้รัฐบาลไทยตัดสินใจเลือกใช้ระบบกฎหมายของประเทศที่ใช้ประมวลเป็นแบบอย่างในการปฏิรูประบบกฎหมายไทย รวมทั้งส่งผลให้การส่งนักเรียนไทยไปปรึกษากฎหมายที่อังกฤษแต่เพียงประเทศเดียว ก็เริ่มส่งไปประเทศอื่นๆ ด้วย

รหัสสินค้า : 9786162693694
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
จำนวน : 203
ขนาด : 21×14.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม)