Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

อาชญากรรมและอาชญาวิทยา

฿ 237.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 420 g
ขนาด 21 × 14.6 cm
ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุนิษา เลิศโตมรสกุล และ รองศาสตราจารย์ ดร. อัณณพ ชูบำรุง

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786164686144 หมวดหมู่: , Product ID: 56242

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
🚩ภาคที่ 1 ความเป็นอาชญากรรม ขอบเขตของอาชญาวิทยา การเกิดกฎหมายอาญา และเหยื่อของอาชญากรรม
บทที่ 1
บทนำ
บทที่ 2
เรื่องของกฎหมายอาญา
บทที่ 3
ประเภทของอาชญากรรม
บทที่ 4
เหยื่ออาชญากรรม
🚩ภาคที่ 2 อาชญากรรมทางการเมือง อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และองค์การอาชญากรรม
บทที่ 5
อาชญากรรมการเมือง
บทที่ 6
การก่อการร้าย
บทที่ 7
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
บทที่ 8
การคอร์รัปชั่น
บทที่ 9
การค้ามนุษย์
บทที่ 10
การฟอกเงิน
บทที่ 11
อาชญากรรมเกี่ยวกับบริษัท
บทที่ 12
อาชญากรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
บทที่ 13
อาชญากรรมที่จัดทำเป็นองค์การ
บทที่ 14
อาชญากรรมข้ามชาติ
บทที่ 15
การกระทำความผิดทางเพศ
บทที่ 16
อาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียด
บทที่ 17
อาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติด
บทที่ 18
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
🚩ภาคที่ 3 คำอธิบายสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม
บทที่ 19
สาเหตุของอาชญากรรมตามหลักชีววิทยา
บทที่ 20
สาเหตุของอาชญากรรมตามหลักจิตวิทยา
บทที่ 21
สาเหตุของอาชญากรรมตามหลักพุทธธรรม
บทที่ 22
สาเหตุของการเกิดอาชญากรรมตามหลักนิเวศวิทยา
บทที่ 23
สาเหตุของอาชญากรรมตามหลักสังคมวิทยา
บทที่ 24
คำอธิบายอาชญากรรมเชิงวิจารณ์สังคม
บทที่ 25
คำอธิบายอาชญากรรมตามเส้นทางของชีวิต
🚩ภาคที่ 4 การป้องกันและการควบคุมอาชญากรรม
บทที่ 26
การป้องกันอาชญากรรม
บทที่ 27
การควบคุมอาชญากรรม
บทที่ 28
สถาบันครอบครัวกับการป้องกันอาชญากรรม
🪐แนะนำผู้เขียน

รายละเอียด
⭐️รหัสสินค้า
 : 9786164686144
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุนิษา เลิศโตมรสกุล และ รองศาสตราจารย์ ดร. อัณณพ ชูบำรุง
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 420 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 300 หน้า
⭐️ขนาด : 21 x 14.6 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤษภาคม 2561 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)