Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

อธิบายศัพท์นิติกรรม-สัญญา

฿ 108.00

อธิบายศัพท์นิติกรรม-สัญญา

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 200 g
ขนาด 14.5 × 21 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์

รหัสสินค้า: 9786162699818 หมวดหมู่: , , Product ID: 2590

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
ในครั้งหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้สอนวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรม-สัญญา มีนักศึกษาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งถามว่าไม่มีหนังสืออธิบายศัพท์ทางกฎหมายของนิติกรรมบ้างหรือ เพราะเนื่องจากไม่เคยเรียนกฎหมายมาก่อนเลย การอ่านหนังสือที่เป็นเนื้อหาเลยจึงทำให้เข้าใจยาก ข้าพเจ้าก็คิดถึงคำถามนี้อยู่เสมอ แต่เมื่อภาระหน้าที่ในการสอนมีมาก จึงมิได้ลงมือทำอะไรให้เป็นรูปธรรม จนกระทั่งท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มณีศร และท่านอาจารย์ ดร. ประณิต ภูมิถาวร ได้กล่าวถึงหนังสือในลักษณะนี้อีกครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าจึงเริ่มที่จะลองเขียนให้เป็นรูปธรรมขึ้นมา แต่ด้วยเวลาอันจำกัด หนังสือเล่มนี้จึงยังคงมีข้อบกพร่องอยู่มากซึ่งข้าพเจ้าก็จะพยายามปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป ความมุ่งหมายของหนังสืออธิบายศัพท์หรืออธิบายความหมายของถ้อยคำในกฎหมายในส่วนของนิติกรรมสัญญานี้ จึงมุ่งหมายที่จะเขียนขึ้น

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง :
ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
⭐️รหัสสินค้า : 9786162699818
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 200 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 144
⭐️ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 6 : เมษายน 2564