Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ พร้อมคำพิพากษาศาลฎีกา

฿ 285.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 706 g
ขนาด 26.1 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
🩸พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔
🩸คำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยว่าไม่เป็นความผิด
๑. ออกเช็คแลกเงินสด
๒. ขายลดเช็ค
๓. ขอยืมเงินแล้วออกเช็คให้ไว้
๔. ออกเช็คชำระหนี้เงินกู้ซึ่งการกู้ยืมเงินไม่มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๕๓
๕. ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินโดยให้เหตุผลว่า “เช็คพ้นกำหนดการจ่ายเงิน”
๖. นำเช็คเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงินตามเช็คก่อนวันที่ลงในเช็ค
๗. ในวันที่สั่งจ่ายเงินตามเช็ค ผู้สั่งจ่ายมีเงินในบัญชีเพียงพอที่จะจ่ายเงินตามเช็ค แต่ผู้ทรงกลับนำเช็คไปขึ้นเงินหลังวันที่สั่งจ่าย
๘. เช็คไม่ลงวันที่
ฯลฯ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์
รหัสสินค้า : 9786165860598
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
จำนวนหน้า : 318 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26.1 ซม. 
พิมพ์ครั้งที่ 9 : 2564