Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักและคำพิพากษา : กฎหมายอาญา

฿ 427.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1620 g
ขนาด 29.6 × 21.1 cm
ผู้เขียน

สหรัฐ กิติ ศุภการ

รหัสสินค้า

9786166034066

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

680

พิมพ์ครั้งที่

13 : มิถุนายน 2566

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786166034066 หมวดหมู่: , Product ID: 4535

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍧 ผู้เขียน: สหรัฐ กิติ ศุภการ
🍧 รหัสสินค้า: 9786166034066

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
🍧 ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป
ลักษณะ ๑
บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป

ลักษณะ ๒ บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ
🍧 ภาค ๒ ความผิด
ลักษณะ ๑
ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร

ลักษณะ ๑/๑ ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
ลักษณะ ๒ ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
ลักษณะ ๓ ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
ลักษณะ ๔ ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
ลักษณะ ๕ ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
ลักษณะ ๖ ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
ลักษณะ ๗ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
ลักษณะ ๘ ความผิดเกี่ยวกับการค้า
ลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ
ลักษณะ ๑๐ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
ลักษณะ ๑๑ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
ลักษณะ ๑๒ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ลักษณะ ๑๓ ความผิดเกี่ยวกับศพ
🍧 ภาค ๓ ลหุโทษ
คำถามท้ายเล่ม
คำตอบท้ายเล่ม (บางข้อ)