Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักและคำพิพากษา : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

฿ 427.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1280 g
ขนาด 23 × 17 cm
ผู้เขียน

สหรัฐ กิติ ศุภการ

รหัสสินค้า

9786165943079

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

840

พิมพ์ครั้งที่

14 : 2565

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍠ผู้เขียน: สหรัฐ กิติ ศุภการ
🍠รหัสสินค้า:
9786165943079

 

คำนำ (พิมพ์ครั้งที่ ๑๔)
     ในการพิมพ์ครั้งนี้ ได้เพิ่มเติมคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับใหม่จำนวนมากจากหนังสือคำพิพากษาศาลฎีกาของเนติบัณฑิตยสภา ปี ๒๕๖๔ ตอนที่ ๑๒ จากหนังสือคำพิพากษาศาลฎีกาของศาลฎีกา ปี ๒๕๖๔ เล่มที่ ๙ ส่วนคำถามท้ายเล่มครั้งนี้ มี ๑๑๑ ข้อ เกรงว่าจะทำให้จำนวนหน้ากระดาษเพิ่มขึ้นและเป็นภาระกับผู้อ่านมากเกินไป จึงแบ่งคำถามบางส่วนไปใช้ระบบ QR Code สำหรับผู้ที่สนใจ ส่วนคำตอบก็ยังคงอ้างถึงเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้

บทคัดย่อ/สารบัญ
🍢 ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น
ลักษณะ ๑
หลักทั่วไป
ลักษณะ ๒
อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล
ลักษณะ ๓
การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
ลักษณะ ๔
หมายเรียกและหมายอาญา
ลักษณะ ๕
จับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว
🍢 ภาค ๒ สอบสวน
ลักษณะ ๑
หลักทั่วไป
ลักษณะ ๒
การสอบสวน
🍢 ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
ลักษณะ ๑
ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง
ลักษณะ ๒
การพิจารณา
ลักษณะ ๓
คำพิพากษาและคำสั่ง
🍢 ภาค ๔ อุทธรณ์และฎีกา
ลักษณะ ๑
อุทธรณ์
ลักษณะ ๒
ฎีกา
🍢 ภาค ๕ พยานหลักฐาน
🍢 ภาค ๖ การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม
🍢 ภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ

🍘 บัญชีแนบท้าย (แก้ไขชื่อฐานความผิดและเลขมาตราใหม่)
🍘 คำถามท้ายเล่ม