Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักและข้อสังเกต พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540

฿ 142.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 300 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9789742037789 หมวดหมู่: Product ID: 23605

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
– ลักษณะของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและผลบังคับ
– ข้อสัญญาที่เป็นการได้เปรียบเกินสมควร
– ข้อตกลงหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงาน
– ข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องหรือเพื่อการรอนสิทธิ
– ข้อสัญญากรณีมีมัดจำ
– ข้อยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดที่ทำไว้ล่วงหน้ากรณีละเมิดหรือผิดสัญญา
ฯลฯ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง
รหัสสินค้า : 9789742037789
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
จำนวนหน้า : 146
ขนาด : 18.5 x 26 
พิมพ์ครั้งที่ 2 : ธันวาคม 2562