Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย

฿ 270.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 g
ขนาด 14.5 × 21 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์

รหัสสินค้า

9786165812481

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

348

พิมพ์ครั้งที่

12 : เมษายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ ผู้เขียน: ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
📖 รหัสสินค้า: 9786165812481


⭐บทคัดย่อ/สารบาญ⭐

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนต้องการแสดงให้เห็นถึงหลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับรัฐ อำนาจรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย โดยแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันของสิ่งดังกล่าวอย่างมีเหตุผลและมีผลรองรับเพื่อแสดงให้เห็นถึงความคิดพื้นฐานของหลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้นอันจะทำให้เข้าใจและคิดอย่างเป็นระบบเมื่อได้ศึกษาในระดับสูงต่อไป

🥑 ภาค 1 แนวความคิดพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
🔹บทที่ 1 รัฐ
🔹บทที่ 2 รัฐธรรมนูญ
🔹บทที่ 3 สิทธิมนุษยชน
🥑 ภาค 2 หลักพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
🔹บทที่ 4 ความเกี่ยวโยงของอำนาจอธิปไตยเป็นของชาติและอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนกับระบบของการมีผู้แทน
🔹บทที่ 5 การแบ่งแยกอำนาจ
🔹บทที่ 6 กฎหมายฝ่ายบ้านเมือง
🥑 บทสรุป
📌การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 12 : เนิ้อหาเหมือนเดิม