Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักความสำคัญผิด

฿ 99.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 300 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์ ดร. ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์

รหัสสินค้า: 9789742884918 หมวดหมู่: , Product ID: 31637

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ ๑
ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของความสำคัญผิด
บทที่ ๒ ความสำคัญผิดในระบบกฎหมายไทย
บทที่ ๓ ความสำคัญผิดตามระบบกฎหมายอิตาลี
บทที่ ๔ วิเคราะห์ปัญหาของความสำคัญผิดในระบบกฎหมายไทย
บทที่ ๕ ความสัมพันธ์ของหลักความสำคัญผิดกับหลักกฎหมายอื่น
บทที่ ๖ บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
รองศาสตราจารย์ ดร. ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์
รหัสสินค้า :
9789742884918
รูปแบบ : 
ปกอ่อน
น้ำหนัก :
300 กรัม
จำนวนหน้า :
124 หน้า
ขนาด :
18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2549