Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักการพื้นฐานในการทำวิทยานิพนธ์ทางกฎหมาย

฿ 117.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 250 g
ขนาด 21 × 14.50 cm
ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9789742889869 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: Product ID: 10120

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักพื้นฐานเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ทางกฎหมาย : ความนำ ความหมายของวิจัย วิจัยทางกฎหมายวิทยานิพนธ์ทางกฎหมาย, การอธิบายศาสตร์ในทางกฎหมาย, ตรรกนิติศาสตร์, นิติวิธี, หัวข้อวิทยานิพนธ์และการเก็บข้อมูลทางกฎหมาย : ความนำ, หลักคิดในการสร้างหัวข้อวิทยานิพนธ์, การเลือกหัวข้อในการทำวิทยานิพนธ์, แหล่งที่มาของปัญหา, การกำหนดปัญหาในการทำวิทยานิพนธ์, การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ทางกฎหมาย : ความสัมพันธ์ของระบบการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์, การวางแผนการเขียนเค้าโครง, ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา, วัตถุประสงค์ของการศึกษา, การเขียนวิทยานิพนธ์ทางกฎหมาย : เทคนิคการเขียนการทบทวนวรรณกรรม, รูปแบบการพิมพ์งานวิทยานิพนธ์และการนำเสนอ : การจัดรูปแบบพิมพ์, การเรียงลำดับหน้าเพื่อเข้าเล่ม, การเว้นระยะและการวางหัวข้อ, หลักในการพิพม์ส่วนต่าง ๆ ของวิทยานิพนธ์เพื่อนำเสนอ, การอ้างอิง บรรณานุกรม และภาคผนวก : ภารกิจและบทบาทของการอ้างอิงและการทำ

รหัสสินค้า : 9789742889869
ผู้แต่ง :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
จำนวนหน้า : 183
ขนาด : 21×14.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : กันยายน 2554