Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักกฎหมายเอกเทศสัญญาลักษณะยืม-ฝากทรัพย์

฿ 308.75

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 600 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่วนที่ 1 : ยืม
ตอนที่ 1 ยืมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ตอนที่ 2 ยืมใช้คงรูป
ตอนที่ 3 ยืมใช้สิ้นเปลือง

ส่วนที่ 2 : ฝากทรัพย์
ตอนที่ 1 ฝากทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ตอนที่ 2 ฝากทรัพย์ทั่วไป
ตอนที่ 3 ฝากทรัพย์กรณีพิเศษ
บทสรุป

รหัสสินค้า : 9786168139288
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์

รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม

จำนวนหน้า : 324
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ : 2 มกราคม 2561