Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป

฿ 126.00

หลักกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 250 g
ขนาด 14.5 × 21 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

มีสินค้าอยู่ 2

รหัสสินค้า: 9786162694530 หมวดหมู่: , Product ID: 2802

รายละเอียดเพิ่มเติม

การใช้กฎหมายอาญา, เวลาที่กฎหมายใช้บังคับ, สถานที่ที่กฎหมายใช้บังคับ, บุคคลที่กฎหมายใช้บังคับ, โครงสร้างความรับผิดอาญา, การกระทำครบองค์ประกอบความผิด, อำนาจกระทำ, เหตุยกเว้นโทษ, การใช้บทบังคับของกฎหมายอาญา, โทษ, การกำหนดโทษ, วิธีการเพื่อความปลอดภัย, การระงับความผิดและโทษ, นิยามศัพท์และบทส่งท้าย เพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 25 เกี่ยวกับเรื่องโทษการกักขังแทนค่าปรับ การรอการลงโทษและเพิ่มโทษ

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
รหัสสินค้า : 9786162694530 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
จำนวนหน้า : 188
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 14 : เมษายน 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)