Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด

฿ 234.00

หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 420 g
ขนาด 14.5 × 21 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786162695469 หมวดหมู่: , Product ID: 2803

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
การพิมพ์ครั้งนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความและข้อผิดพลาดต่างๆ จากการพิมพ์ในครั้งก่อน : เนื้อหาในเล่ม : ตอนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับรัฐและความสงบสุขของส่วนรวม : ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่งคงของรัฐ (มาตรา 107-135/4) ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง (มาตรา 136-205) ส่วนที่ 3 ความผิดต่อการอยู่ร่วมกัน (มาตรา 206-239) ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการปลองและการแปลง (มาตรา 240-275) : ตอนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับบุคคลและทรัพย์และภาค 3 ลหุโทษ : ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย (มาตรา 288-308) ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง (มาตรา 309-333 และมาตรา 276-287/2) ส่วนที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (มาตรา 334-366) ส่วนที่ 4 ภาค 3 ลหุโทษ (มาตรา 367-398)
***มีใบแทรก***

รายละเอียด
⭐️
ชื่อผู้แต่ง : 
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
⭐️รหัสสินค้า : 9786162695469 
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 420 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 360
⭐️ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 12 : กุมภาพันธ์ 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)