Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักกฎหมายอาญา

฿ 270.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 800 กรัม
ขนาด 21 × 14.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ขุนหลวงพระไกรสี (เทียม บุนนาค)

รหัสสินค้า

9786165810654

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกแข็ง เย็บกี่ สันตรง

จำนวนหน้า

296

พิมพ์ครั้งที่

กันยายน 2564

มีสินค้าอยู่ 4

รหัสสินค้า: 9786165810654 หมวดหมู่: , , Product ID: 55444

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍃 ผู้เขียน: ขุนหลวงพระไกรสี (เทียม บุนนาค)
🍃 รหัสสินค้า: 9786165810654

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
หนังสือ “หลักกฎหมายอาญา” เป็น “ตำรากฎหมายอาญาเล่มแรก” ที่วางโครงสร้างของกฎหมายอาญาไทย
ตามแนวคิดของกฎหมายตะวันตก โดยจำแนกออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่
ส่วนที่ 1 ภาคบทบัญญัติทั่วไป ประกอบด้วย
หมวดที่ 1 ว่าด้วยความเบื้องต้น ความหมายของกฎหมายอาญา ความแตกต่างระหว่างกฎหมายอาญาและละเมิด รวมทั้งโทษต่างๆ
หมวดที่ 2 ว่าด้วยความรับผิดในทางอาญา โดยกล่าวถึงข้อยกเว้นมิต้องรับผิดในทางอาญา
หมวดที่ 3 ว่าด้วยผู้กระทำความผิดหลายคน
ส่วนที่ 2 ภาคความผิด ประกอบด้วย
หมวดที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ เช่น กบฏ หมิ่นประมาท รวมทั้งการปลอมและการแปลงเงินตรา
หมวดที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
หมวดที่ 6 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม เช่น การหลบหนีจากที่คุมขัง การช่วยผู้กระทำความผิด ความผิดเกี่ยวกับพยานเท็จ การรับสินบน การปลอมเอกสาร การละเมิดอำนาจศาล
หมวดที่ 7 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน เช่น การชุมนุมที่เป็นการผิดกฎหมาย การหมิ่นประมาทบุคคลและผู้ที่ตายไปแล้ว การบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้าย
หมวดที่ 8 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย เช่น การฆ่าผู้อื่น การวิวาทต่อสู้กัน การข่มขืนกระทำชำเรา การทำให้แท้งลูก การทำร้ายร่างกาย การหน่วงเหนี่ยวหรือกักขัง
หมวดที่ 9 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น การลักทรัพย์ การฉ้อโกง การวางเพลิงเผาทรัพย์
📌ภาษาและอักษรตามต้นฉบับเดิม ร.ศ.126 (พ.ศ.2450)