Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

฿ 414.00

หลักกฎหมายห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 900 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์

รหัสสินค้า

9786165810876

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

484

พิมพ์ครั้งที่

5 : ธันวาคม 2564

มีสินค้าอยู่ 3

รายละเอียดเพิ่มเติม

📍 ผู้เขียน: ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
📍 รหัสสินค้า: 9786165810876

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
บททั่วไป : ห้างหุ้นส่วนบริษัท
ภาคหนึ่ง : ห้างหุ้นส่วน
ส่วนที่หนึ่ง : ห้างหุ้นส่วนสามัญ
ส่วนที่สอง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ภาคสอง : บริษัท
ส่วนที่หนึ่ง : บริษัทจำกัด
ส่วนที่สอง : บริษัทมหาชนจำกัด
ภาคผนวก
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
ตารางเปรียบเทียบหลักกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทจำกัด
📌พิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขเนื้อหาให้สอดคล้องกับ พ.ร.ภ. ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 และแก้ไข พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100, 128