Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักกฎหมายสื่อสารมวลชน

฿ 216.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 360 g
ขนาด 21 × 14 cm
ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786162695681 หมวดหมู่: , Product ID: 3994

รายละเอียดเพิ่มเติม

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือหลักกฎหมายสื่อสารมวลชนในครั้งนี้เป็นการดำเนินการโดยผลของการใช้บังคับของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประกอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของความรับผิดทางกฎหมายอันเกิดจากการใช้เสรีในการแสดงความคิดเห็นโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560

ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
รหัสสินค้า : 9786162695681 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 360 กรัม
จำนวนหน้า : 312
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2560