Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง

฿ 216.00

หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 600 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

อนุวัฒน์ บุญนันท์, สุริยา ปานแป้น

รหัสสินค้า

9786165810272

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

268

พิมพ์ครั้งที่

6 : กรกฎาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

🔸 ผู้เขียน: อนุวัฒน์ บุญนันท์, สุริยา ปานแป้น
🔸 รหัสสินค้า: 9786165810272

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
⭐️บทที่ 1 ศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
⭐️บทที่ 2 การดำเนินคดีอาญาในขั้นตอนก่อนการพิจารณา
⭐️บทที่ 3 การดำเนินคดีอาญาในขั้นตอนการพิจารณาพิพากษา
⭐️บทที่ 4 การอุทธรณ์คำพิพากษาคดีอาญาของศาลแขวง
⭐️บทที่ 5 ตัวอย่างข้อสอบพร้อมธงคำตอบ
ภาคผนวก
🔸1. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499
🔸2. ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการขออนุญาตฟ้องและการอนุญาตฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลแขวง พ.ศ.2559
🔸3. พ.ร.บ. ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520
🔸4. พ.ร.ฎ. ให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520 บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ พ.ศ.2520
🔸5. แบบพิมพ์ศาลสำหรับคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลแขวง
📌เพิ่มฎีกา, แก้ไขเนื้อหาให้สอดคล้องกับ พ.ร.ฎ. ให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3