Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงาน

฿ 270.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 800 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

พัลลอง มั่นดี

รหัสสินค้า

9786165810630

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

316

พิมพ์ครั้งที่

1 : กันยายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍋 ผู้เขียน: พัลลอง มั่นดี
🍋 รหัสสินค้า: 9786165810630

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
⭐️บทที่ 1 ความเป็นมา เปรียบเทียบหลักกฎหมาย และคำนิยามศัพท์
⭐️บทที่ 2 ศาลแรงงานและผู้พิพากษาศาลแรงงาน
⭐️บทที่ 3 คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน
⭐️บทที่ 4 เขตอำนาจศาล การนำคดีขึ้นสู่ศาล การติดต่อกัน การโอนคดี และความยุ่งยากของคดี
⭐️บทที่ 5 กระบวนการดำเนินคดีแรงงานก่อนและหลังฟ้องคดีแรงงาน
⭐️บทที่ 6 วิธีการยื่นคำฟ้อง สิทธิและหน้าที่ของบุคคลที่มีสิทธิในการดำเนินคดี การตรวจคำคู่ความและมีคำสั่ง
⭐️บทที่ 7 การไกล่เกลี่ย ขอเลื่อนคดี ให้โจทก์และจำเลยมาศาลในนัดแรก ยื่นคำให้การ การขออนุญาโตตุลาการชี้ขาดคดีแรงงานกับคดีมโนสาเร่ ปัญหาการดำเนินคดีแบบกลุ่ม
⭐️บทที่ 8 ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ ฟ้องซ้ำ ฟ้องซ้อน ทิ้งฟ้อง ถอนฟ้อง ฟ้องแย้ง การแก้ไขคำฟ้อง คำให้การ และการยื่นบัญชีระบุพยาน
⭐️บทที่ 9 การพิจารณาคดีหลังจากตกลงกันไม่ได้และกรณีขาดนัด หรือไม่มาศาล
⭐️บทที่ 10 การไต่สวนพยาน พยานหลักฐาน และการวินิจฉัยคดีแรงงาน
⭐️บทที่ 11 คำพิพากษาและคำสั่ง
⭐️บทที่ 12 กระบวนพิจารณาชั้นอุทธรณ์ ฎีกาคดีแรงงาน
⭐️บทที่ 13 วิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาและการบังคับคดี