Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2

Original price was: ฿ 440.00.Current price is: ฿ 396.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1300 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ

รหัสสินค้า

9786165812788

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน/ไสกาว

จำนวนหน้า

460

พิมพ์ครั้งที่

7 : สิงหาคม 2566

คำอธิบาย

📝 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ
📖 รหัสสินค้า : 
9786165812788

 

🏛 บทคัดย่อ/สารบัญ 🏛
🔷 ภาค 3 กระบวนพิจารณาในศาลชั้นต้น

บทที่ 1 การยื่นคำฟ้อง
บทที่ 2 การตรวจคำฟ้อง
บทที่ 3 การไต่สวนมูลฟ้อง
บทที่ 4 การแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องและคำให้การ
บทที่ 5 การพิจารณากรณีโจทก์ขาดนัด
บทที่ 6 การพิจารณาคดี
บทที่ 7 การพิพากษา
🔷 ภาค 4 อุทธรณ์ ฎีกา
บทที่ 1 หลักทั่วไปในการอุทธรณ์ฎีกา
บทที่ 2 ปัญหาข้อเท็จจริง และปัญหาข้อกฎหมาย
บทที่ 3 ข้อจำกัดในการอุทธรณ์
บทที่ 4 การพิจารณาในชั้นอุทธรณ์
บทที่ 5 การพิพากษาหรือออกคำสั่งในชั้นอุทธรณ์
บทที่ 6 ข้อจำกัดในการฎีกา
บทที่ 7 การพิจารณา พิพากษา และออกคำสั่งในชั้นฎีกา
🔷 ภาค 5 พยานหลักฐาน
บทที่ 1 ความหมายและประเภทของพยานหลักฐาน

บทที่ 2 ข้อห้ามมิให้รับฟังพยานหลักฐาน
บทที่ 3 การนำสืบพยานหลักฐาน
บทที่ 4 พยานบุคคล
บทที่ 5 พยานเอกสาร
บทที่ 6 พยานวัตถุ
บทที่ 7 การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
🔷 ภาค 6 การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม
บทที่ 1 การบังคับตามคำพิพากษา
บทที่ 2 ค่าธรรมเนียม
🔷 ภาค 7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ
บทที่ 1 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
📌 การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 : แก้ไขเนื้อหาในหัวข้อต่างๆ เช่น การฟ้องคดีของราษฎรที่ไม่สุจริต การกำหนดระยะเวลาในการในการดำเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาในชั้นศาล เป็นต้น, เพิ่มบทที่ 2 ในภาค 6, เพิ่มฎีกาและกฎหมายลำดับรอง