Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2

฿ 324.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1000 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาค 3 กระบวนพิจารณาในศาลชั้นต้น

บทที่ 1 การยื่นคำฟ้อง
บทที่ 2 การตรวจคำฟ้อง
บทที่ 3 การไต่สวนมูลฟ้อง
บทที่ 4 การแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องและคำให้การ
บทที่ 5 การพิจารณากรณีโจทก์ขาดนัด
บทที่ 6 การพิจารณาคดี
บทที่ 7 การพิพากษา
ภาค 4 อุทธรณ์ ฎีกา
บทที่ 1 หลักทั่วไปในการอุทธรณ์ฎีกา
บทที่ 2 ปัญหาข้อเท็จจริง และปัญหาข้อกฎหมาย
บทที่ 3 ข้อจำกัดในการอุทธรณ์
บทที่ 4 การพิจารณาในชั้นอุทธรณ์
บทที่ 5 การพิพากษาหรือออกคำสั่งในชั้นอุทธรณ์
บทที่ 6 ข้อจำกัดในการฎีกา
บทที่ 7 การพิจารณา พิพากษา และออกคำสั่งในชั้นฎีกา
ภาค 5 พยานหลักฐาน
บทที่ 1 ความหมายและประเภทของพยานหลักฐาน
บทที่ 2 ข้อห้ามมิให้รับฟังพยานหลักฐาน
บทที่ 3 การนำสืบพยานหลักฐาน
บทที่ 4 พยานบุคคล
บทที่ 5 พยานเอกสาร
บทที่ 6 พยานวัตถุ
บทที่ 7 การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
ภาค 6 การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม
บทที่ 1 การบังคับตามคำพิพากษา
บทที่ 2 ค่าธรรมเนียม
ภาค 7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ
บทที่ 1 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
**ปรับปรุงเนื้อหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับปัจจุบัน เพิ่มกฎหมายลูกและฎีกา**

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ
รหัสสินค้า : 9786162699733
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1000 กรัม
จำนวนหน้า : 412 หน้า
ขนาด : 18.5 × 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 6 : ธันวาคม 2563