Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นพร้อมภาคปฏิบัติ

Original price was: ฿ 250.00.Current price is: ฿ 225.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 400 กรัม
ขนาด 18.5 × 26 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ทองขาว

รหัสสินค้า

9786165812542

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

252

พิมพ์ครั้งที่

1 : พฤษภาคม 2566

คำอธิบาย

✍️ ผู้เขียน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ทองขาว
📖 รหัสสินค้า: 
9786165812542


⭐สารบาญ⭐
🥑บทที่ 1 การยื่นฟ้องคดีอาญา

✨1.ศาลที่มีอำนาจพิจารณาและพิพากษาคดีอาญา
✨2.แบบคำฟ้องคดีอาญา
🥑บทที่ 2 การตรวจคำฟ้องในคดีอาญา
✨1.หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจฟ้อง
✨2.กรณีที่ฟ้องเป็นฟ้องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
✨3.กรณีที่ฟ้องเป็นฟ้องที่ถูกต้องตามกฎหมาย
🥑บทที่ 3 การไต่สวนมูลฟ้องและประทับฟ้อง
✨1.ความหมายและวัตถุประสงค์ของการไต่สวนมูลฟ้อง
✨2.การสั่งให้มีการไต่สวนมูลฟ้องและวิธีการไต่สวนมูลฟ้องในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์
✨3.การสั่งให้มีการไต่สวนมูลฟ้องและวิธีการไต่สวนมูลฟ้องในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์
✨4.ผลของการไต่สวนมูลฟ้อง
✨5.การอุทธรณ์หรือฎีกาคำสั่งศาลกรณีที่ศาลเห็นว่าคดีมีมูลหรือไม่มีมูล
🥑บทที่ 4 การพิจารณาและการสืบพยานในคดีอาญาในศาลชั้นต้น
✨1.ความเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เกี่ยวกับการพิจารณาและสืบพยานในคดีอาญา
✨2.หลักทั่วไปในการพิจารณาและสืบพยานในศาลชั้นต้นของประเทศไทย
✨3.กระบวนการพิจารณาและสืบพยานในศาลชั้นต้น
✨4.บทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาและสืบพยานในคดีอาญา
✨5.การขอแก้หรือเพิ่มเติมฟ้องและการขอแก้หรือเพิ่มเติมคำให้การ
🥑บทที่ 5 คำพิพากษาและคำสั่งในคดีอาญา
✨1.ความเบื้องต้นเกี่ยวกับคำพิพากษาและคำสั่งในคดีอาญา
✨2.คำชี้ขาดให้ยกฟ้อง
✨3.คำชี้ขาดให้ลงโทษจำเลย
✨4.การอ่านคำพิพากษาในศาลชั้นต้น
✨5.ผลของคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ศาลได้อ่านโดยเปิดเผยแล้ว