Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักกฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

฿ 144.00

หลักกฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 300 g
ขนาด 14.5 × 21 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

รูปแบบ

หนังสือ

รหัสสินค้า

9786165812160

จำนวนหน้า

208

พิมพ์ครั้งที่

3 : ธันวาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ผู้เขียน : รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
📝รหัสสินค้า : 
9786165812160

ตำราเล่มนี้มุ่งจะนำเสนอเนื้อหาอันเป็นหลักพื้นฐานของกฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของไทยในปัจจุบัน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การทำความเข้าใจกฎหมายปกครองอื่นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและเกี่ยวข้องต่อไป

🔹🔹สารบาญ🔹🔹
บทนำ บททั่วไป
⚖️ ส่วนที่ 1 : ภาคทั่วไป
บทที่ 1 หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
บทที่ 2 การกระทำทางปกครอง
⚖️ ส่วนที่ 2 : วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
บทที่ 3 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง บททั่วไป
บทที่ 4 คำสั่งทางปกครอง
บทที่ 5 การควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครอง
บรรณานุกรม

**พิมพ์ครั้งที่ 3 ไม่มีแก้ไขเพิ่มเติมจากการพิมพ์ครั้งก่อน**