Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ

฿ 306.00

หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 700 กรัม
ขนาด 18.5 × 26 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์

รหัสสินค้า: 9786162696244 หมวดหมู่: , Product ID: 2717

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการสาธารณะในระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศส หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดทำบริการสาธารณะ, องค์กรผู้มีหน้าที่จัดทำบริการสาธารณะ, ขั้นตอนทางกฎหมายของการจัดทำบริการสาธารณะ, เครื่องมือของฝ่ายปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะ, ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการสาธารณะกับบริการสาธารณะ, การยุบเลิกบริการสาธารณะ, บริการสาธารณะในระบบกฎหมายปกครองไทย แนวความคิดในการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย, ความเป็นมาของการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย, การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
รหัสสินค้า : 9786162696244 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
จำนวนหน้า : 370
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 5 : ตุลาคม 2560