Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักกฎหมายนิติกรรม-สัญญา

฿ 380.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 870 g
ขนาด 26 × 18.6 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ

รหัสสินค้า

9789742038809

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

524

พิมพ์ครั้งที่

3 : พฤศจิกายน 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม)

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9789742038809 หมวดหมู่: , , Product ID: 41608

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍡 ผู้เขียน: ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
🍡 รหัสสินค้า:
9789742038809

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
🍨 ส่วนที่ ๑ นิติกรรม
บทที่ ๑ ลักษณะทั่วไปของนิติกรรม

๑. ความหมายของนิติกรรม
๒. นิติกรรมและเหตุในกฎหมาย
๓. ประเภทของนิติกรรม
๔. องค์ประกอบของนิติกรรม
บทที่ ๒ ความสมบูรณ์แห่งนิติกรรม
๑. ความสามารถในการทำนิติกรรม
๒. วัตถุที่ประสงค์แห่งนิติกรรมไม่ชอบด้วยกฎหมาย
๓. แบบแห่งนิติกรรม
บทที่ ๓
การแสดงเจตนา
๑. หลักเกณฑ์ทั่วไปของการแสดงเจตนา
๒. การแสดงเจตนาซ่อนเร้น
๓. การแสดงเจตนาลวง
๔. นิติกรรมอำพราง
บทที่ ๔
การแสดงเจตนาวิปริต
๑. สำคัญผิด
๒. กลฉ้อฉล
๓. ข่มขู่
บทที่ ๕ ความไม่เป็นผลแห่งนิติกรรม
๑. โมฆะกรรม
๒. โมฆียกรรม
บทที่ ๖ เงื่อนไขและเงื่อนเวลา
๑. เงื่อนไข
๒. เงื่อนเวลา
บทที่ ๗ ระยะเวลาและอายุความ
๑. ระยะเวลา
๒. อายุความ
🍡 ตัวอย่างข้อสอบ🍡

 

🍨 ส่วนที่ ๒ สัญญา
บทที่ ๑ ลักษณะทั่วไปของสัญญา
๑. ความหมายของสัญญา
๒. หนี้และสัญญา
๓. สาระสำคัญของสัญญา
๔. ประเภทของสัญญา
บทที่ ๒ การก่อให้เกิดสัญญา
๑. องค์ประกอบในการก่อให้เกิดสัญญา

๒. คำเสนอและคำสนอง
๓. การเกิดของสัญญา
๔. การตีความสัญญา
บทที่ ๓ คำมั่น
๑. ความหมายของคำมั่น

๒. ประเภทของคำมั่น
๓. คำมั่นจะให้รางวัล
บทที่ ๔ ผลแห่งสัญญา
๑. ผลแห่งสัญญาทั่วไป

๒. ผลแห่งสัญญาต่างตอบแทน
บทที่ ๕ มัดจำและเบี้ยปรับ
๑. มัดจำ

๒. เบี้ยปรับ
บทที่ ๖ การเลิกสัญญา
๑. สิทธิเลิกสัญญา

๒. ผลของการเลิกสัญญา
บทที่ ๗ ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

🍡 ตัวอย่างข้อสอบ แนวข้อสอบ (ถาม-ตอบ)🍡

บรรณานุกรม
ภาคผนวก