Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

฿ 288.00

หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 800 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์ ดร. ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วศุภาสวัสดิ์

รหัสสินค้า

9786165810975

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

336

พิมพ์ครั้งที่

8 : ธันวาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ผู้เขียน: รองศาสตราจารย์ ดร. ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วศุภาสวัสดิ์
📝รหัสสินค้า: 9786165810975

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
ความเป็นมาและความหมายของสัญญาซื้อขาย
ความสามารถของคู่สัญญาซื้อขาย ทรัพย์สินตามสัญญาซื้อขาย บุคคลผู้มีสิทธิทำสัญญาซื้อขาย หลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน
ประเภทของสัญญาซื้อขาย แบบของสัญญาซื้อขาย ฯลฯ, การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง การขายฝาก
การขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเผื่อชอบ การขายทอดตลาด, สัญญาแลกเปลี่ยน,
สัญญาให้, สัญญาเช่าทรัพย์ ความหมายและหลักเกณฑ์ของสัญญาเช่าทรัพย์ การโต้แย้งการเช่าหลายราย
การเช่าช่วง หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่าทรัพย์สิน ความระงับแห่งสัญญาเช่าทรัพย์ ฯลฯ สัญญาเช่าซื้อ ฯลฯ
📌แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8 เพิ่มฎีกา