Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

สิทธิมนุษยชน
*สภาพปก: ไม่ค่อยสวย/มีรอย เนื้อในสมบูรณ์*

฿ 198.00

สิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 400 g
ขนาด 14.5 × 21 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความหมายของ สิทธิมนุษยชน, วิวัฒนาการของสิทธิมนุษยชน, สิทธิมนุษยชนในกฎบัตรสหประชาชาติ, การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกฎหมายระหว่างประเทศ, สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย, สิทธิมนุษยชนในกฎหมายรัฐธรรมนูญ, การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย, องค์การพัฒนาเอกชน, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
รหัสสินค้า : 9786162696787 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
จำนวนหน้า : 274
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 6 : พฤษภาคม 2561