Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

สำนวนคำฟ้องคดีอาญา

฿ 627.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1310 g
ขนาด 26 × 18.6 cm
ผู้รวบรวม

ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง

รหัสสินค้า

9786168314142

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

696

พิมพ์ครั้งที่

สิงหามคม 2566

มีสินค้าอยู่ 5

รหัสสินค้า: 9786168314142 หมวดหมู่: , Product ID: 79767

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍭 ผู้รวบรวม: ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
🍭 รหัสสินค้า:
9786168314142

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
🍋 คำฟ้องคดีอาญา 🍋
🥭 หลักกฎหมายเกี่ยวกับคำฟ้องคดีอาญา
ความสำคัญของคำฟ้องคดีอาญา
– หลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
– เกี่ยวกับการสอบสวน
– เกณฑ์การบรรยายฟ้อง
– เกี่ยวกับการบรรยาย
– เกี่ยวกับเวลา
– เกี่ยวกับวันที่กระทำความผิด
– กรณีไม่ทราบวันกระทำผิดที่แน่ชัด
– กรณีเจตนาพิเศษ
– เกี่ยวกับการยึดของกลาง
– เกี่ยวกับการนับโทษต่อ
– เกี่ยวกับความผิดฐานเบิกความเท็จ
– เกี่ยวกับการขอให้เพิ่มโทษ
– เกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาท
– เกี่ยวกับความผิดต่อเสรีภาพ
– เกี่ยวกับรายละเอียดการทำร้ายร่างกาย
– เกี่ยวกับความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์
– เกี่ยวกับความผิดตาม พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
– กรณีความผิดตามกฎหมายป่าไม้
– กรณีความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
– กรณีความผิดต่อกฎหมายภาพยนตร์
– กรณีความผิดฐานพาอาวุธติดตัว
– กรณีความผิดต่อกฎหมายหลักทรัพย์
– กรณีความผิดต่อกฎหมายความลับทางการค้า
– เกี่ยวกับยาเสพติด
– เกี่ยวกับความผิดฐานเป็นผู้ใช้
– กรณีความผิดฐานปลอมเอกสาร
– ความผิดเกี่ยวกับเลื่อยโซ่ยนต์
– เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร
– กรณีความผิดตามกฎหมายจราจรทางบก
– กรณีความผิดตามกฎหมายประมง
– กรณีความผิดฐานโกงเจ้าหนี้
– กรณีละเมิดลิขสิทธิ์
– ความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
– กรณีพิมพ์ผิดพลาด
– กรณีความผิดฐานทำลายหลักฐาน
– กรณีความผิดฐานโทรมหญิง
– กรณีความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
– ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสอบสวน
– กรณีทำร้ายไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
– กรณีความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
– เกี่ยวกับกรณีความผิดฐานเบิกความเท็จ
– เกี่ยวกับการลงลายมือชื่อ
– กรณีไม่ลงลายมือชื่อผู้เรียงและเขียนหรือพิมพ์

ตัวอย่างคำฟ้องคดีอาญา
– ความผิดฐานร่วมกันก่อการร้าย, อั้งยี่, ซ่องโจร
– ความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
– ความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารราชการปลอม
– ความผิดฐานพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน, ฆ่า, โดยไตร่ตรองไว้ก่อน
– ความผิดฐานขับรถโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและทรัพย์สินเสียหาย
– ความผิดฐานพรากผู้เยาว์, ข่มขืน, อานาจาร, โดยมีอาวุธ
– ความผิดฐานหมิ่นประมาท โดยการโฆษณาด้วยเอกสาร และสื่อโทรทัศน์
– ความผิดฐานลักทรัพย์
– ความผิดฐานฉ้อโกง, ร่วมกันฉ้อโกง
– ความผิดฐานฉ้อโกง, ยักยอกทรัพย์
– ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน, กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
– ความผิดฐานยักยอกทรัพย์
– ความผิดฐานบุกรุก, ทำให้เสียทรัพย์
– ความผิดฐานกรรโชกทรัพย์
กรณีความผิดต่อพระราชบัญญัติต่าง ๆ
– ความผิดฐานออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและเจตนาที่ไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค
– ความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษโดยไม่ได้รับอนุญาต
– ความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
– ความผิดฐานนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
– ความผิดฐานฟอกเงิน
– ความผิดฐานค้ามนุษย์
– ความผิดฐานช่วยกันซ่อนเร้น, ช่วยเหลือให้คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักร
– ความผิดฐานเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ตนเอง
– ความผิดฐานเล่นการพนัน
– ความผิดฐานเป็นนายวงแชร์จัดให้มีการเล่นแชร์
– ความผิดต่อพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนฯ
– ความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ โดยทุจริต
– คำฟ้องคัดค้านขอคืนของกลาง