Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม ๒

฿ 351.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1020 g
ขนาด 23.3 × 15.8 cm
ผู้เขียน

สมชัย ฑีฆาอุตมากร

รหัสสินค้า

9789749468906

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

719

พิมพ์ครั้งที่

พฤศจิกายน 2563

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍨 ผู้เขียน: สมชัย ฑีฆาอุตมากร
🍨 รหัสสินค้า: 9789749468906

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ ๑
การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

บทที่ ๒ คำฟ้อง
บทที่ ๓ คำให้การและฟ้องแย้ง
บทที่ ๔ ทิ้งคำฟ้องและถอนคำฟ้อง
บทที่ ๕ การแก้ไขคำฟ้องหรือคำให้การ
บทที่ ๖ คดีไม่มีข้อพิพาท
บทที่ ๗ วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น
บทที่ ๘ หลักทั่วไปของการอุทธรณ์
บทที่ ๙ ข้อจำกัดสิทธิอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง
บทที่ ๑๐ หลักเกณฑ์การอุทธรณ์
บทที่ ๑๑ การอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณา
บทที่ ๑๒ กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการอุทธรณ์
บทที่ ๑๓ คำแก้อุทธรณ์
บทที่ ๑๔ การฎีกา