Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม ๑

฿ 408.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1200 g
ขนาด 23.4 × 15.8 cm
ผู้เขียน

สมชัย ฑีฆาอุตมากร

รหัสสินค้า

9789749468937

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

805

พิมพ์ครั้งที่

2566

มีสินค้าอยู่ 3

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍡ผู้เขียน: สมชัย ฑีฆาอุตมากร
🍡รหัสสินค้า: 9789749468937

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
ความทั่วไป

🍭บทที่ ๑ บุคคลในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ตอนที่ ๑
ผู้เสียหาย
ตอนที่ ๒
ผู้ถูกจับ ผู้ต้องหา และจำเลย
ตอนที่ ๓ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ
ตอนที่ ๔ พนักงานสอบสวน
ตอนที่ ๕ พนักงานอัยการ
🍭บทที่ ๒ กระบวนการภายหลังเมื่อการสอบสวนเสร็จ
ตอนที่ ๑
ขั้นตอนดำเนินการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
ตอนที่ ๒ ขั้นตอนดำเนินการของพนักงานอัยการ

🍭บทที่ ๓ อำนาจศาล
ตอนที่ ๑
เขตอำนาจศาล

ตอนที่ ๒ การออกหมายอาญา
🍭บทที่ ๔ คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
ตอนที่ ๑ การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
ตอนที่ ๒
การพิจารณาคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
ตอนที่ ๓ คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาของพนักงานอัยการ
ตอนที่ ๔ คำร้องของผู้เสียหายขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ตอนที่ ๕ ข้อเท็จจริงในคดีอาญาผูกพันคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
ตอนที่ ๖
การบังคับคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
ตอนที่ ๗
อายุความ

🍭บทที่ ๕ ถอนฟ้อง
🍭บทที่ ๖ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไป
🍭บทที่ ๗ วิธีพิจารณาความแพ่งที่นำมาใช้บังคับ