Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

สรุปเข้ม ข้อสอบใหม่ ก.พ. (ภาค ก) ฉบับสมบูรณ์

฿ 565.25

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1010 g
ขนาด 25.5 × 19 cm
ผู้จัดทำ

อาจารย์มะกูซี มะแซ, อาจารย์ภานุพงศ์ วิจิตรคุณากร, อาจารย์กัลป์ปภัส สร้อยเพ็ชรวง และ อาจารย์ฮัมบาลี เจะมะ

รหัสสินค้า

9786164493476

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

456

พิมพ์ครั้งที่

กรกฎาคม 2565

รหัสสินค้า: 9786164493476 หมวดหมู่: , Product ID: 69896

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍹ผู้จัดทำ: อาจารย์มะกูซี มะแซ, อาจารย์ภานุพงศ์ วิจิตรคุณากร, อาจารย์กัลป์ปภัส สร้อยเพ็ชรวง และ อาจารย์ฮัมบาลี เจะมะ
🍹รหัสสินค้า: 9786164493476

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
🍨วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สรุปเนื้อหาวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
– (1) การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (คณิตศาสตร์)
– (2) การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
– (3) การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย)
แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ชุดที่ 1-10

เฉลย
🍨วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
สรุปเนื้อหาวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
แนวข้อสอบวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชุดที่ 1-10
เฉลย

🍨วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
สรุปเนื้อหาพระราชบัญญัติที่ออกสอบบ่อย
แนวข้อสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 1-4
เฉลย