Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

สรุปกฎหมายอาญาภาคความผิด (ลักษณะ 9 – 12) ฉบับพร้อมสอบ

Original price was: ฿ 180.00.Current price is: ฿ 171.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 300 กรัม
ขนาด 20.9 × 14.6 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

รองศาสตราจารย์ ดร. เดือนเด่น นาคสีหราช และ ฉัตรฑริกา นภาธนาพงศ์

รหัสสินค้า

9789742038953

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

256

พิมพ์ครั้งที่

1 : ธันวาคม 2565

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9789742038953 หมวดหมู่: , , Product ID: 72349

คำอธิบาย

🍨 ผู้เขียน: รองศาสตราจารย์ ดร. เดือนเด่น นาคสีหราช และ ฉัตรฑริกา นภาธนาพงศ์
🍨 รหัสสินค้า: 9789742038953

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
🍹ส่วนที่ 1 ปรับความคิด (Mind-set)
🍹ส่วนที่ 2 ทำความเข้าใจกับหลักกฎหมายอาญาภาคทั่วไป พร้อมข้อสังเกตที่น่าสนใจ (Mind-note)
2.1 ความหมายของกฎหมายอาญา
2.2 ทบทวนหลักการวินิจฉัยความรับผิดทางอาญา 5 อ.
🍹ส่วนที่ 3 ตารางองค์ประกอบความรับผิดกฎหมายอาญาภาคความผิด ลักษณะ 9-12 และข้อสังเกตที่น่าสนใจในความผิดบางประการเพิ่มเติม
3.1 ตารางองค์ประกอบความรับผิดลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
3.2 ตารางองค์ประกอบความรับผิดลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
3.3 ตารางองค์ประกอบความรับผิดลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
3.4 ตารางองค์ประกอบความรับผิดลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
🍹ส่วนที่ 4 ฝึกวิเคราะห์คำถามและวินิจฉัยคำตอบให้ตรงประเด็น
4.1 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
4.2 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
4.3 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
4.4 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
🍹ส่วนที่ 5 ตัวอย่างถาม-ตอบจากฎีกาที่น่าสนใจ
5.1 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
5.2 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
5.3 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
5.4 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
🍹ภาคผนวก
Infographic โครงสร้างการตอบข้อสอบกฎหมายและเกร็ดความรู้อาญาภาคความผิด

บรรณานุกรม
ประวัติผู้เขียน