Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ศาสตร์และศิลป์การสอบกฎหมายภาษีอากร

฿ 108.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 400 g
ขนาด 21 × 14.5 cm
ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทนำ
บทที่ 1 รูปแบบการสอบและลักษณะคำถามกฎหมายภาษีอากร
บทที่ 2 วัตถุประสงค์ของการกำหนดคำถาม
บทที่ 3 หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการประเมินคำตอบ
บทที่ 4 ข้อควรปรับปรุงเมื่อเขียนคำตอบ
บทที่ 5 หลักการคิดหาคำตอบและแนวทางการเขียนคำตอบ
บทที่ 6 ตัวอย่างคำถามและแนวคำตอบกฎหมายภาษีอากร

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง
รหัสสินค้า : 9786162698910
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
จำนวนหน้า : 138
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 2563