Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง

฿ 285.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 750 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ดร. ฤทัย หงส์สิริ

รหัสสินค้า

9786164040892

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

379

พิมพ์ครั้งที่

11 : มีนาคม 2564

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786164040892 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: , Product ID: 10760

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍡 ผู้เขียน: ดร. ฤทัย หงส์สิริ
🍡 รหัสสินค้า:
9786164040892

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
๑. ศาลปกครองคืออะไร
๒. ทำไมต้องมีศาลปกครอง
๒.๑ ศาลและตุลาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
๒.๒ วิธีพิจารณาคดีที่เหมาะสม
๓. เมื่อไรต้องฟ้องคดีที่ศาลปกครอง
๓.๑ คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง
๓.๒ คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง
๔. การฟ้องคดีปกครองนั้นต้องฟ้องที่ศาลไหน
๔.๑ คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุด
๔.๒ คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้น
๕. การดำเนินคดีที่ศาลปกครองต้องทำอย่างไร
๕.๑ ลักษณะที่สำคัญของวิธีพิจารณาคดีปกครอง
๕.๒ ขั้นตอนโดยย่อของการดำเนินคดีในศาลปกครอง
๖. การจัดตั้งศาลปกครองมีประโยชน์และมีผลกระทบอย่างไร
๖.๑ การพัฒนาระบบศาลในประเทศไทย
๖.๒ การพัฒนาหลักกฎหมายมหาชนอย่างเป็นระบบ
๖.๓ การพัฒนาระบบการศึกษาและวิชาชีพที่เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
๖.๔ การพัฒนาระบบการควบคุมตรวจสอบฝ่ายปกครองและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
๖.๕. การพัฒนาหลักเกณฑ์หรือระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติราชการหรือการจัดทำกิจการของรัฐ
📍 ภาคผนวก