Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2

฿ 288.00

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 900 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศาสตราจารย์คนึง ฦาไชย เขียนคำบรรยายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2514 ตำราเล่มนี้ได้รับการจัดพิมพ์อย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ว่า อ่านง่าย เข้าใจง่าย ท่านอาจารย์ผู้เขียนเชี่ยวชาญกฎหมายลักษณะนี้ ทั้งในฐานะกรรมการร่างกฎหมาย พนักงนอัยการ ทนายความ และอาจารย์ผู้บรรยาย การจัดพิมพ์ครั้งนี้มีการปรับให้สอดคล้่องกับตัวบทที่มีการแก้ไข มีคำพิพากษาฎีกาใหม่ๆ เพิ่มเติม โดยศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ และศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ รูปเล่มปกแข็ง สันโค้ง จำหน่ายในราคาใกล้เคียงกับตำราปกอ่อนทั่วไป

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย
รหัสสินค้า : 9786162697050 
รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
น้ำหนัก : 900 กรัม
จำนวนหน้า : 356
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 9 : กรกฎาคม 2561