Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

วิชาว่าความและมรรยาททนายความ

Original price was: ฿ 560.00.Current price is: ฿ 504.00.

วิชาว่าความและมารยาททนายความ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1500 กรัม
ขนาด 18.5 × 26 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค

ปกหนังสือ

ปกแข็ง เย็บกี่ สันโค้ง

รูปแบบ

หนังสือ

รหัสสินค้า

9786165813419

จำนวนหน้า

624

พิมพ์ครั้งที่

18 : มกราคม 2567

คำอธิบาย

✍️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค
📝รหัสสินค้า : 9786165813419

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
บทที่ 1 การเตรียมคดีก่อนนำคดีไปสู่ศาล
บทที่ 2 การดำเนินคดีในศาลชั้นต้นในทางปฎิบัติเมื่อคดีขึ้นสู่ศาล
การดำเนินคดีในศาลชั้นต้นในทางปฏิบัติในคดีอาญา การปฏิบัติหน้าที่ของโจทก์ร่วม การปฏิบัติหน้าที่ของผู้เสียหายที่เป็นโจทก์ฟ้องคดีเอง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ต้องหาและจำเลย การดำเนินคดีในศาลชั้นต้นในทางปฏิบัติในคดีแพ่ง
บทที่ 3 คำร้อง คำขอ คำแถลง คำบอกกล่าวในคดีแพ่ง
บทที่ 4 การแถลงการณ์ด้วยวาจาและการแถลงการด้วยลายลักษณ์อักษร
การแถลงการณ์ด้สนวาจาในคดีอาญาในศาลขั้นต้น การแถลงการณ์ด้สนวาจาในคดีแพ่งในศาลขั้นต้น การแถลงการณ์ด้วยวาจาในศาลสูง การแถลงการณ์ด้วยลายลักษณ์อักษร หลักทั่วไปในการเขียนแถลงการณ์ด้วยลายลักษณ์อักษร วิธีเขียนคำแถลงการณ์
บทที่ 5 การเขียนอุทธรณ์และฎีกา
การเขียนอุทธรณ์และฎีกาในคดีแพ่ง การเขียนอุทธรณ์และฎีกาในคดีอาญา การเขียนคำแก้อุทธรณ์และแก้ฎีกา
บทที่ 6 การซักพยาน
ข้อสังเกตุทั่วไปในการถามพยาน การถามพยานของฝ่ายที่อ้างมา ข้อสังเกตการถามพยานของฝ่ายที่อ้างมา การถามค้านพยานฝ่ายตรงข้าม
บทที่ 6/1 วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
บทที่ 6/2 การดำเนินคดีปกครอง
บทที่ 7 การทำพินัยกรรมและนิติกรรมสัญญา
พินัยกรรม การร่างพินัยกรรม ตัวอย่างพินัยกรรมและสัญญาต่างๆ
บทที่ 8 มรรยาททนายความ
จริยธรรมของทนายความ พระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507 ข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507 ระเบียบสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ระเบียบการศึกษา (โดยสังเขป) พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ พ.ศ. 2546 บันทึกของกาลเวลา 71 ปี การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ “สภาทนายความ” ในรัฐสภา 4 กรกฎาคม 2527 – 19 กรกฎาคม 2528

**พิมพ์ครั้งที่ 18 ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม**